Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση ξύλινου συνθετικού πατώματος (deck) εξωτερικού χώρου και ειδικών μεταλλικών συνδέσμων για το Κάστρο Λεμεσού 19/07/2022 12:42:37 EL Δημοσιεύθηκε 19/07/2022 12:49:22
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ «Ζ» 20/07/2022 12:00:32 EL Δημοσιεύθηκε 20/07/2022 12:00:40
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 28/07/2022 14:12:33 EL Δημοσιεύθηκε 28/07/2022 14:12:41
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών δύο (2) συντηρητών για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 15/03/2023 13:51:15 EL Δημοσιεύθηκε 15/03/2023 13:51:46
Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες - Δημόσιες Συμβάσεις Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών δύο (2) αρχαιολόγων για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις ανασκαφικές ανάγκες της Δυτικής Λεμεσού 01/06/2021 08:19:37 EL Δημοσιεύθηκε 03/06/2021 08:48:08
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών δύο (2) συντηρητών για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 30/09/2022 09:17:57 EL Δημοσιεύθηκε 30/09/2022 09:19:16
Διορθωτική Προκήρυξη Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών δύο (2) συντηρητών για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 21/10/2022 08:21:35 EL Δημοσιεύθηκε 21/10/2022 08:26:48
Διορθωτική Προκήρυξη Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών δύο (2) συντηρητών για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 24/10/2022 14:32:06 EL Δημοσιεύθηκε 24/10/2022 14:38:14
Διορθωτική Προκήρυξη Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών δύο (2) συντηρητών για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 02/11/2022 11:42:47 EL Δημοσιεύθηκε 02/11/2022 11:44:55
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών δύο (2) συντηρητών για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 29/12/2022 09:20:16 EL Δημοσιεύθηκε 29/12/2022 09:20:27