Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Α.Α.67.2022 - Παροχή Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία της Ακαδημίας Τυχερών Παιχνιδιών 29/07/2022 18:35:47 EL Δημοσιεύθηκε 29/07/2022 18:39:03
Διορθωτική Προκήρυξη Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 05/12/2019 16:48:29 EL Δημοσιεύθηκε 05/12/2019 16:49:56
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 07/06/2021 14:19:03 EL Δημοσιεύθηκε 07/06/2021 14:19:21
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φρούρησης 07/06/2021 14:22:08 EL Δημοσιεύθηκε 07/06/2021 14:22:17
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Α.Α.65.2022-Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών 17/05/2022 18:46:31 EL Δημοσιεύθηκε 17/05/2022 18:51:46
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης A.A.68.2022 Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Υπηρεσιών Ψηφιακού Μάρκετινγκ (Digital Marketing) 27/12/2022 15:11:53 EL Δημοσιεύθηκε 27/12/2022 15:18:25
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης A.A.69.2022 - Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και Συντονισμό της 6ης Eβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού 2023 (SGW) 30/12/2022 11:58:03 EL Δημοσιεύθηκε 30/12/2022 11:59:11
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων. 26/11/2018 10:09:28 EL Δημοσιεύθηκε 26/11/2018 10:25:28
Διορθωτική Προκήρυξη A.A.68.2022 Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Υπηρεσιών Ψηφιακού Μάρκετινγκ (Digital Marketing) 30/01/2023 19:04:10 EL Δημοσιεύθηκε 30/01/2023 19:05:40
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φρούρησης 25/02/2020 18:30:39 EL Δημοσιεύθηκε 25/02/2020 18:36:07