Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά Υπηρεσιών Ετοιμασίας και Αξιολόγησης των Εξεταστικών Δοκιμίων για την Πλήρωση των Κενών Θέσεων Κλίμακας Α8-Α10-Α11 και Α2-Α5-Α7(ii) της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 14/02/2018 16:35:12 EL Δημοσιεύθηκε 14/02/2018 16:45:04
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Aγορά Yπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών 23/06/2021 15:43:29 EL Δημοσιεύθηκε 23/06/2021 15:43:40
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Aγορά Yπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών 20/07/2018 13:10:03 EL Δημοσιεύθηκε 20/07/2018 13:21:42
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων. 01/08/2018 16:13:24 EL Δημοσιεύθηκε 01/08/2018 16:19:32
Διορθωτική Προκήρυξη Analysis,design,development,customization,installation and maintenance of a Betting Monitoring System, a Document Management and Workflow System, Accounting System and HR Management and Payroll System 22/09/2017 14:33:11 EN Δημοσιεύθηκε 22/09/2017 14:57:52
Διορθωτική Προκήρυξη Analysis,design,development,customization,installation and maintenance of a Betting Monitoring System, a Document Management and Workflow System, Accounting System and HR Management and Payroll System 22/09/2017 15:03:21 EN Δημοσιεύθηκε 22/09/2017 15:04:56
Διορθωτική Προκήρυξη Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προβολής της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 05/12/2019 16:48:29 EL Δημοσιεύθηκε 05/12/2019 16:49:56
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Επιτόπιας Εποπτείας και Έρευνας των Αδειοδοτημένων Υποστατικών 17/02/2021 17:52:50 EL Δημοσιεύθηκε 17/02/2021 17:57:03
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων 13/12/2019 13:10:54 EL Δημοσιεύθηκε 13/12/2019 13:18:29
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων 13/12/2019 17:11:50 EL Δημοσιεύθηκε 13/12/2019 17:13:37