Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Μελέτη, Σχεδιασμός, Προμήθεια, Εγκατάσταση δύο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων δυναμικότητας τουλάχιστον 3,2 kW το καθένα (συνολικά τουλάχιστον 6,4 kW) όπου στεγάζεται το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου 20/07/2022 19:09:12 EL Δημοσιεύθηκε 20/07/2022 19:10:40
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 09/03/2023 17:47:53 EL Δημοσιεύθηκε 09/03/2023 18:13:43
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Consultancy services for the development of a project proposal for submission to the Interreg Europe Programme and for the provision of project management support services if successful 07/03/2023 10:58:11 EN Δημοσιεύθηκε 07/03/2023 13:56:06
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Ενεργειακή Αναβάθμιση πέντε υφιστάμενων σχολείων, στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία) 22/08/2022 10:01:57 EL Δημοσιεύθηκε 22/08/2022 10:16:50
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Ενεργειακή Αναβάθμιση τριών υφιστάμενων σχολείων στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία) 07/04/2023 18:52:21 EL Δημοσιεύθηκε 10/04/2023 16:27:52
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Ενεργειακή Αναβάθμιση δύο υφιστάμενων σχολείων στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία) 10/04/2023 16:32:35 EL Δημοσιεύθηκε 10/04/2023 16:41:07
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Consultancy services for the development of a project proposal for submission to the Interreg Europe Programme and for the provision of project management support services if successful 27/04/2023 14:23:35 EN Δημοσιεύθηκε 27/04/2023 14:29:25
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 300 ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 08/05/2023 15:38:43 EL Δημοσιεύθηκε 27/05/2023 21:58:20
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Ενεργειακή Αναβάθμιση πέντε υφιστάμενων σχολείων, στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία) 14/12/2022 11:50:29 EL Δημοσιεύθηκε 14/12/2022 11:51:24
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΟ Ή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 10/05/2023 22:01:09 EL Δημοσιεύθηκε 10/05/2023 22:08:07