Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Κατασκεύη, Μεταφορά Και Εγκατάσταση Καινούργιων Προκατασκευασμένων Γραφείων 02/07/2020 13:31:25 EL Δημοσιεύθηκε 02/07/2020 13:31:40
Προκήρυξη Παραχώρησης ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, CyI/OPER/Cafeteria/2023 01/03/2023 16:26:46 EL Δημοσιεύθηκε 01/03/2023 16:27:07
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Supply of an Optical Polarizing Microscope with transmitted light with high quality optics for research and publication purposes, with reference number CyI/STARC/ PlaCe-ITN/OPM/2022 09/08/2022 15:35:53 EN Δημοσιεύθηκε 09/08/2022 15:36:02
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Purchase of Optical Particle Counter (POPS) 20/03/2023 12:30:42 EN Δημοσιεύθηκε 20/03/2023 12:30:57
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Purchase of Illumina Bovine Microarray BeadChip Kit 21/03/2023 10:50:03 EN Δημοσιεύθηκε 21/03/2023 10:50:09
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Joint purchase of computational infrastructure for the EMME-CARE Teaming and the SimEA ERA-Chair projects, with reference number CyI/EMME-CARE/SimEA/Nodes/2022 15/09/2022 16:49:00 EN Δημοσιεύθηκε 15/09/2022 16:49:06
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Purchase of One Gas Concentration Analyzer for CO2, CO and CH4, CyI/EMME-CARE/GCA/2022 10/10/2022 09:23:11 EN Δημοσιεύθηκε 10/10/2022 09:25:02
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Supply of an aerosol particle mass analyser (PMA), CyI/EMME-CARE/PMA/2/2020 23/02/2021 16:25:02 EN Δημοσιεύθηκε 23/02/2021 16:25:14
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Provision of Services for Supporting The Cyprus Institute in Energy Policy and Sustainability Projects, with reference number CyI/EEWRC/NECP/Services/2022 07/10/2022 13:22:25 EN Δημοσιεύθηκε 07/10/2022 13:22:33
Διορθωτική Προκήρυξη Provision of Services for Supporting The Cyprus Institute in Energy Policy and Sustainability Projects, with reference number CyI/EEWRC/NECP/Services/2022 20/10/2022 15:24:08 EN Δημοσιεύθηκε 20/10/2022 15:55:53