Επισκόπηση ΠΔΑ

PMC: Public Consultation regarding the development and operation of a Science and Technology Park at Pentakomo (Κατάσταση: Η Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων έκλεισε)
Εμφάνιση Μενού ΠΔΑ
Τίτλος:
Public Consultation regarding the development and operation of a Science and Technology Park at Pentakomo
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Μοναδικός Αριθμός ΠΔΑ:
Κατάσταση:
Η Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων έκλεισε
Περιγραφή:
The Ministry of Energy, Commerce and Industry publishes a Public Consultation procedure in order to ensure transparency, fair treatment and avoiding discrimination during the preparation of a tender procedure regarding the development and operation of a Science and Technology Park at Pentakomo, Limassol District. All interested parties are requested to study the tender documents attached and submit proposals in order to help the Government to revise and improve the incentives package.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Κωδικοί CPV :
70112000-Ανάπτυξη ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικίες
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45200000-Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
45400000-Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων
70220000-Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση
70210000-Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση
70200000-Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων
Κωδικοί NUTS:
CY
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων:
10/02/2023 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Yes
Πολλαπλές προτάσεις θα γίνουν δεκτές:
Yes
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Yes