Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Αστυνομία Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Cyprus Police
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
AK
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Διεύθυνση(EN):
Lieutenant General Ev.Floraki
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1478
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
ppo@police.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22808021
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22808748
Δικτυακός Τόπος:
https://www.police.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων