Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Υπουργείο Άμυνας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Ministry of Defence
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
MoD
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Άμυνας
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 172-174
Διεύθυνση(EN):
172-174 STROVOLOU AVENUE
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2063
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
defence@mod.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22807622
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22676182
Δικτυακός Τόπος:
www.mod.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων