Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Όνομα Οργανισμού(EN):
Water Development Department
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΤΑΥ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα
Διεύθυνση(EN):
100-110 Kennenty Avenue, 1047 Pallouriotissa
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1047
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
tenders@wdd.moa.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22609124
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22609292
Δικτυακός Τόπος:

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων