Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τμήμα Δασών
Όνομα Οργανισμού(EN):
Forestry Department
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΤΔ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 24136
Διεύθυνση(EN):
P.O.Box 24136
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1701
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
prosfores@fd.moa.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22403710
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22317315
Δικτυακός Τόπος:
http://www.moa.gov.cy/forest

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων