Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Cyprus Energy Regulatory Authority
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΡΑΕΚ/CERA
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, ΤΘ 24936, 1305 Λευκωσία, Κύπρος
Διεύθυνση(EN):
20 Ayias Paraskevis Str., 2002 Strovolos Nicosia, P.O.Box 24936, 1305, Nicosia Cyprus
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2002
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
regulator.cy@cera.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22666363
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22667763
Δικτυακός Τόπος:
www.cera.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων