Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Ministry of Energy, Commerce and Industry
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΥΕΕΒ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Ανδρέα Αραούζου 6
Διεύθυνση(EN):
Andrea Araouzou 6
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1421
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
perm.sec@meci.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22867100
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22375120
Δικτυακός Τόπος:
https://meci.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων