Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Όνομα Οργανισμού(EN):
Cyprus Sport Organization
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Κ.Ο.Α./C.S.O.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου
Διεύθυνση(EN):
Makarios Athletic Centre Αvenue
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2400
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
director@sportskoa.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22897231
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22358222
Δικτυακός Τόπος:
https://www.cyprussports.org

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων