Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΤΥΦΑ) ΛΤΔ
Όνομα Οργανισμού(EN):
ETYFA LTD
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΤΥΦΑ ΛΤΔ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Λεμεσού 13, Μέγαρο Δήμητρα, 4ος Όροφος. Λευκωσία
Διεύθυνση(EN):
4th Floor Demetra Tower, 13 Limassol Avenue Nicosia
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2112
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@defa.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22761761
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22761771
Δικτυακός Τόπος:
www.defa.com.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων