Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ
Όνομα Οργανισμού(EN):
IPSONAS MUNICIPALITY
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμος
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
120 ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ
Διεύθυνση(EN):
120 MAKARIOU C
Ταχυδρομικός Κώδικας:
4182
Πόλη:
ΛΕΜΕΣΟΣ
Πόλη(EN):
LIMASSOL
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
demosipsona@cytanet.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 25395600
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 25392595
Δικτυακός Τόπος:
www.ipsonas.org

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων