Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗΣ
Όνομα Οργανισμού(EN):
TRIMIKLINI COMMUNITY COUNCIL
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
Κ.Σ.ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗΣ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμοι/Κοινότητες
Δήμοι/Κοινότητες
Κοινότητα
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
ΚΑΝΤΑΡΑΣ 13
Διεύθυνση(EN):
KANTARAS 13
Ταχυδρομικός Κώδικας:
4730
Πόλη:
ΛΕΜΕΣΟΣ
Πόλη(EN):
LIMASSOL
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
kstrimik@cytanet.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 25432605
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 25434121
Δικτυακός Τόπος:
www.trimiklini.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων