Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Όνομα Οργανισμού(EN):
SCHOLIKI EFORIA LEMESOU
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΣΕΛ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ.51550
Διεύθυνση(EN):
P.O.BOX 51550
Ταχυδρομικός Κώδικας:
3506
Πόλη:
ΛΕΜΕΣΟΣ
Πόλη(EN):
LIMASSOL
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
charalambousc@eforialemesou.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 25692002
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 25692025
Δικτυακός Τόπος:
http://www.eforialemesou.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων