Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Ε.Δ.ΛΑΡ 094/2020 Προσφορά για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Κοινότητα Βάβλας Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 02/10/2020 09:00:00 18/09/2020 09:20:03 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 17304
2 Διαγωνισμός αρ. 20.063.ΣΣ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων Κατασκευής MACPUARSA Εγκατεστημένων Σε Διάφορα Δημόσια Κτήρια Και Κυβερνητικούς Οικισμούς Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Desription 06/11/2020 09:00:00 18/09/2020 08:28:37 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 218000
3 Προμήθεια χημικών διαλυμάτων για τον καθαρισμό των μεμβρανών Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας Desription 02/10/2020 12:00:00 17/09/2020 13:54:39 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 22350
4 ΤΔ 74/2020 Η σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανεφοδιασμού πυροσβεστικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου Τμήμα Δασών Desription 06/10/2020 10:00:00 17/09/2020 13:06:44 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 80000
5 Προσφορά για την προμήθεια Τροφίμων για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς, Φ.Υ.Υ.30/2020–Y.Y. Υπουργείο Υγείας Desription 08/10/2020 13:00:00 17/09/2020 12:30:18 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 135845
6 Αγορά υπηρεσιών καθαρισμού ανοικτών χώρων και συντήρησης κήπων πρασίνου στη Βιολογική Μονάδα και τα Ανλτιοστάσια του Σ.Α.ΠΑ. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Desription 07/10/2020 12:00:00 17/09/2020 11:51:50 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 16800
7 Εργασιες Βελτίωσης Δρόμων και υδραγωγείου - Οχετός Ομβρίων στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΙΚΟΥ Desription 05/10/2020 09:00:00 17/09/2020 10:44:18 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 45860
8 Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ «Επέκταση και αναδιαμόρφωση Νηπιαγωγείου» Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Desription 05/10/2020 12:00:00 17/09/2020 10:21:45 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 70000
9 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΧΥΤΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ- ΤΣ24/2020 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Desription 23/10/2020 09:00:00 17/09/2020 10:01:07 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 42090
10 Ανοικτός Διαγωνισμός για την αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ Desription 16/10/2020 09:00:00 17/09/2020 09:11:34 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 77800