Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Ε.Δ.ΛΑΡ 030/2021 «Προσφορά για ενοικίαση τριών (3) ομαλυντήρων γαιών (κρέιτερ) με απόδοση μηχανής 150 KW και άνω και δυο (2) ομαλυντήρων γαιών (κρέιτερ) με απόδοση μηχανής 90 KW και άνω για εργασία σε Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 12/03/2021 09:00:00 27/02/2021 00:49:20 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 232000
2 Ε.Δ.ΛΑΡ 027/2021 «Προσφορά για την ενοικίαση (6) περιστρεφόμενων εκσκαφέων επί ερπυστριών με απόδοση μηχανής (3 από 125 KW) (2 από 95 KW) (1 από 80 KW) και άνω σε διάφορες περιοχές της Επαρχίας Λάρνα Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 12/03/2021 09:00:00 27/02/2021 00:05:36 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 280000
3 ΔΛΠ 5/2021, Διαγωνισμός για παλινόρθωση πεζοδρομίων και συναφών κατασκευαστικών εργασιών στον Δήμο Λατσιών. ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ Desription 23/03/2021 14:15:00 26/02/2021 21:35:22 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 300000
4 Διαγωνισμός Αρ. 4/2021: Παροχή υπηρεσιών για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός της λιμενικής περιοχής Λεμεσού δύο ναυαγίων Αρχή Λιμένων Κύπρου Desription 26/03/2021 14:00:00 26/02/2021 17:13:38 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 130000
5 Αρ. Διαγ. 21.025.Υ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για Το Έργο “Pro – Energy Promoting Energy Efficiency In Public Buildings Of The Balkan Mediterranean Territory” Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Desription 16/03/2021 09:00:00 26/02/2021 15:00:05 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 46100
6 ΤΔ 11/2021 Παροχή Υπηρεσιών για την κλάδευση θάμνων και δέντρων, το κόψιμο και απομάκρυνση ζιζανίων και άλλων άχρηστων υλικών και μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους από αυτοκινητόδρομους για την Τμήμα Δασών Desription 23/03/2021 10:00:00 26/02/2021 14:11:10 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 21850
7 ΤΔ 16/2021 Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης διαφόρων μηχανημάτων στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους Τμήμα Δασών Desription 16/03/2021 10:00:00 26/02/2021 14:04:05 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 41405
8 Διαγωνισμός αρ. 21.008.ΕΠ.ΗΜΥ Προμήθεια και εγκατάσταση για τέσσερις (4) φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Desription 19/03/2021 09:00:00 26/02/2021 13:44:30 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 3000
9 Διαγωνισμός για Αγορά Λογισμικού Συστήματος για κάλυψη των αναγκών του ΟΚΥπΥ Γ.Τ 45/21 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Desription 15/03/2021 09:00:00 26/02/2021 13:43:56 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 210000
10 Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικών και Τεχνικών Μηχανικών για τις ανάγκες έργων της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού Ε.ΛΕΜ.Ε.05/21 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ Desription 12/03/2021 09:00:00 26/02/2021 13:15:23 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 133200