Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ- Ε.Δ ΠΑΦ. ΚΣ05/2019 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Desription Fri Mar 15 09:00:00 EET 2019 Thu Feb 21 15:00:19 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 26000
2 Προσφορά για Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτικού Προσωπικού για ενίσχυση των ΤΑΕΠ Παγκύπρια Γ.Τ 30/19 Υπουργείο Υγείας Desription Mon Mar 04 09:00:00 EET 2019 Thu Feb 21 13:09:33 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 27080
3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Desription Tue Apr 02 10:00:00 EEST 2019 Thu Feb 21 13:03:19 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 37000
4 Κατασκευή ή/και επιδιόρθωση πεζοδρομίων και άλλων κατασκευών στο Δήμο Ύψωνα ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ Desription Fri Mar 15 12:00:00 EET 2019 Thu Feb 21 12:11:39 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 150000
5 Προσφορά για την προμήθεια Ambroxol και Ipratropium Bromide ΦΥΥ 17/2019 Υπουργείο Υγείας Desription Thu Mar 21 09:00:00 EET 2019 Thu Feb 21 11:37:56 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 121052
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε.(Ε.Μ.Λ/σίας) 12/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων Desription Fri Mar 15 11:00:00 EET 2019 Thu Feb 21 11:32:01 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 144000
7 Ενοικίαση Λεωφορείων Χωρίς Οδηγό Μέχρι την 5η Ιουλίου 2020.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Desription Thu Feb 28 11:00:00 EET 2019 Thu Feb 21 09:31:40 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 259266
8 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών εκμετάλλευσης των στεγάστρων των στάσεων λεωφορείων για σκοπούς διαφήμισης Δήμος Αγίας Νάπας Desription Fri Mar 29 10:00:00 EET 2019 Thu Feb 21 09:27:58 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 30000
9 Ε.Δ.ΛΑΡ 006/2019: Προσφορά για κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση της βλάστησης από τα ερείσματα των δρόμων και καθαριότητα των ερεισμάτων δρόμων αρμοδιότητας της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription Fri Mar 08 09:00:00 EET 2019 Wed Feb 20 12:49:41 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 116380
10 438_2018_SW DISTILLERS 1 and 2 - EVAPORATOR STAGES 1-4 TUBES (CuNi10Fe1Mn and Titanium) for Vasilikos power Station Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Desription Wed Mar 13 00:00:00 EET 2019 Wed Feb 20 11:48:39 EET 2019 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF