Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Προμήθεια πλαστικών βάσεων στήριξης αντιθαμβωτικών με ενσωματωμένο μεταλλικό πρακέτο, κατάλληλο για τοποθέτηση σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τριπλής αυλάκωσης. ΑΡ. ΔΙΑΓ.:Δ.Τ.Δ.Ε.(Ε.Μ.Λ/σίας)46/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων Desription 18/12/2020 11:00:00 30/11/2020 15:12:34 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 40000
2 Γυμνάσιο και Λύκειο Βεργίνας Λάρνακας-Κατασκευή Μεταλλικών Κιγκλιδωμάτων και Περιφράξεων ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Desription 04/01/2021 12:00:00 30/11/2020 13:37:47 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 77000
3 Αρ. Διαγ. : 157/2020 Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου – Φάση Α2.2. Δήμος Λευκωσίας Desription 18/01/2021 10:00:00 30/11/2020 13:24:27 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 1125000
4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΟΚΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΥ, ΣΤΗΝ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 33/2020). Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Desription 05/01/2021 10:00:00 30/11/2020 11:55:17 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 97000
5 Διαγωνισμός Α/Α 21/2020 για την Αγορά Υπηρεσιών στη Γραμμή 1410 και Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Desription 18/12/2020 12:00:00 30/11/2020 11:46:34 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 23760
6 Διαγωνισμός Α/Α 20/2020 για την αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΚΕΠΛΗ Πάφου Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Desription 08/01/2021 12:00:00 30/11/2020 10:45:31 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 45000
7 Προσφορά για την προμήθεια Human Normal Immunoglobulin αρ.διαγ. Φ.Υ.Υ 64/2020 (OAY) Υπουργείο Υγείας Desription 14/01/2021 13:00:00 27/11/2020 13:44:48 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 6127500
8 Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για«Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη Δήμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμου 34/2020 Δήμος Αθηένου Desription 18/12/2020 12:00:00 27/11/2020 13:42:12 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 2880
9 Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Υγειονομικών Επιθεωρητών για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεμεσού. (97/2020) Δήμος Λεμεσού Desription 21/12/2020 12:00:00 27/11/2020 12:47:14 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 60000
10 Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ. Λ/σού) 59/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΜΙΤΣΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ Τμήμα Δημοσίων Έργων Desription 18/12/2020 11:00:00 27/11/2020 12:32:38 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 27000