Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Virtual Hyper-V Infrastructure Solution Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Desription 26/07/2019 11:00:00 20/06/2019 10:44:56 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 115000
2 Διαγωνισμός αρ. 19.057.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Desription 15/07/2019 09:00:00 20/06/2019 08:48:48 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 9100
3 Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Naltrexone 50mg,Φ.Υ.Υ.52/2019 Υπουργείο Υγείας Desription 11/07/2019 09:00:00 20/06/2019 08:46:27 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 33320
4 Προσφορά για την Προμήθεια Αναλωσίμων για Ασθενείς με Λαρυγγεκτομή για τις Ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας Υπουργείο Υγείας Desription 12/07/2019 09:00:00 19/06/2019 15:13:12 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 139880
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ(ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:29/2019/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ) Τμήμα Δημοσίων Έργων Desription 03/07/2019 11:00:00 19/06/2019 14:35:45 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 80000
6 Προμήθεια Μετεωρολογικών Μπαλονιών και Αλεξιπτώτων Τμήμα Μετεωρολογίας Desription 17/07/2019 13:00:00 19/06/2019 14:30:54 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 15998
7 Προμήθεια, εγκατάσταση τριών Δεκτών Global Navigation Satellite System (GNSS) χειρός και εκπαίδευση στη χρήση τους Τμήμα Γεωργίας Desription 28/06/2019 12:00:00 19/06/2019 12:19:46 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF
8 UCY-2019-015-ΙΣΑ - Μίσθωση σκάφους υποστήριξης για την υποβρύχια ανασκαφή στον Ναυάγιο Μαζωτού Πανεπιστήμιο Κύπρου Desription 09/07/2019 12:00:00 19/06/2019 11:04:21 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 34000
9 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετιου Desription 28/06/2019 12:00:00 19/06/2019 08:51:34 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 35200
10 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετιου Desription 28/06/2019 12:00:00 19/06/2019 08:51:08 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 5980