Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Όριο
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Επιδιορθώσεις Κοινοτικού Πάρκου Απεσιάς ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΕΣΙΑΣ Desription 08/05/2021 09:17:19 26/05/2021 09:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 24403
2 Εργασίες Βελτίωσης Πεζοδρομίων και Κατασκευή Οχετού Ομβρίων στην Κοινότητα Ασώματου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ Desription 08/05/2021 08:57:02 25/05/2021 09:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 23264
3 ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 73/2021 Εγκατάσταση αναδυόμενων πασσάλων στην παλιά Λευκωσία Δήμος Λευκωσίας Desription 07/05/2021 12:27:36 03/06/2021 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 100000
4 Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών για καθαρισμό φυσικών πηγών Ταμείο Θήρας Desription 07/05/2021 12:13:39 04/06/2021 09:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 16600
5 Διαγωνισμός για κατασκευή προμήθεια και τοποθέτηση 6 στεγάστρων στάσεων λεωφορείων στην περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ Desription 07/05/2021 11:46:14 28/05/2021 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 12000
6 Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε θέματα τηλεπικοινωνιών Πολιτική Άμυνα Desription 07/05/2021 09:45:50 28/05/2021 10:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 65100
7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΓΙΑ COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 (2)(γ) του Ν.73(Ι)/2016 Υπουργείο Υγείας Desription 06/05/2021 15:16:38 10/05/2021 09:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Πάνω Contract Notice PDF 7020000
8 ΟΧΣ 10/2021 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Desription 06/05/2021 15:13:03 21/06/2021 14:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 250000
9 ΟΧΣ 6/2021 Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Desription 06/05/2021 14:08:53 24/05/2021 14:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 80000
10 Προσφορά για την προμήθεια Ενέσιμου Διαλύματος Lidocaine, Φ.Υ.Υ.49/2021-ΟΚΥΠΥ Υπουργείο Υγείας Desription 06/05/2021 13:57:24 03/06/2021 13:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 30310