Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Διαγωνισμός αγοράς Υπηρεσιών από Ιατρούς για κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Φυλακών Υπουργείο Υγείας Desription 05/09/2019 09:00:00 23/08/2019 16:43:40 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 46200
2 Προσφορά για την Προμήθεια Αναλωσίμων Πεχαμετρίας (ΡΗ) και Αντιστασιομετρίας Οισοφάγου με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του ΝΑΜ ΙΙΙ και του Γ. Ν. Λάρνακας Υπουργείο Υγείας Desription 26/09/2019 09:00:00 23/08/2019 15:54:05 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 50000
3 Δ.Ο 48/2019 Για την Προμήθεια Εκατόν (100) Γιλέκων Μοτοσικλετιστών με Σύστημα Ενεργοποίησης Αερόσακου Αστυνομία Κύπρου Desription 13/09/2019 10:00:00 23/08/2019 11:44:17 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 45000
4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΡΩΤΑΡΑ - ΦΑΣΗ Γ΄ Δήμος Παραλιμνίου Desription 27/09/2019 13:00:00 23/08/2019 11:41:30 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 3600000
5 Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων για το Γεννητικό και Ουροποιητικό Σύστημα και Ορμόνες 57/2019 Υπουργείο Υγείας Desription 19/09/2019 09:00:00 23/08/2019 10:08:48 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 73486
6 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ/ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΟΥ-Ε.Δ ΠΑΦ. ΚΣ11/2019 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Desription 13/09/2019 09:00:00 23/08/2019 09:50:06 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 29000
7 Προσφορά για την προμήθεια μηχανήματος COVER SLIPPER για επικάλυψη ιστολογικών πλακιδίων H and E και ανοσοϊστοχημείας και ειδικό εκτυπωτή ιστολογικών πλακιδίων για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Υπουργείο Υγείας Desription 16/09/2019 09:00:00 23/08/2019 09:10:05 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 75000
8 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δήμος Παραλιμνίου Desription 06/09/2019 13:00:00 22/08/2019 12:21:47 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 200000
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΣΕΚΚΟΥΛΑΔΟΥΡΑΣ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΝΙΤΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 29/2019. Τμήμα Δημοσίων Έργων Desription 13/09/2019 11:00:00 22/08/2019 12:07:56 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 10000
10 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΕΓΕΡΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕ ΑΡ. 955, 956 ΚΑΙ 957 , Φ/ΣΧ. 45/35 ΣΤΗΝ ΤΑΛΑ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ – ΤΣ18/2019 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Desription 13/09/2019 09:00:00 22/08/2019 12:00:20 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 499200