Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 ΣΥΛ 26/2018: 1.Υπηρεσία α.δύο εκσκαφέων/ φορτωτήρων (digger), και β.ενός φορτηγού, και γ.μιας υδραυλικής σφύρας (πιστόλας), και 2.Προμήθεια υλικών επιχωμάτωσης και σκυροδέτησης για τα έργα του ΣΥΛ Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Desription Mon Jan 14 12:00:00 EET 2019 Fri Dec 14 14:27:47 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 300750
2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΟΡΤΩΝ/ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΦΟΥ – ΛΕΜΕΣΟΥ / ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΥ (23/2018/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ Τμήμα Δημοσίων Έργων Desription Fri Jan 04 11:00:00 EET 2019 Fri Dec 14 14:27:41 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 50000
3 Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών διεξαγωγής έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence) επί της εταιρείας ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ Υπουργείο Οικονομικών Desription Fri Feb 01 12:00:00 EET 2019 Fri Dec 14 13:29:32 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 320000
4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7/2018-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Desription Fri Dec 28 12:00:00 EET 2018 Fri Dec 14 11:03:18 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 220000
5 Βελτίωση των οδών Φελλάχογλου κ. ά. και δύο παρακείμενων χώρων στάθμευσης Δήμος Πάφου Desription Fri Jan 11 12:00:00 EET 2019 Thu Dec 13 15:07:58 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 965000
6 Δ.Ο 39/2018 Η Αγορά Ενός Ολοκληρωμένου Σταθερού Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Εγγραφής Οχημάτων (A.N.P.R) καθώς και των υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, προγραμματισμού, Αστυνομία Κύπρου Desription Mon Jan 28 09:00:00 EET 2019 Thu Dec 13 14:49:40 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 511175
7 Προσφορά για την προμήθεια αντισωμάτων για τις ανάγκες του Παθολογοανατομικού Τμήματος του Γ.Ν.Λευκωσίας, Γ.Τ.282/18 Υπουργείο Υγείας Desription Fri Jan 25 09:00:00 EET 2019 Thu Dec 13 11:02:02 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 81300
8 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ.Τ.279/18 Υπουργείο Υγείας Desription Fri Jan 11 10:00:00 EET 2019 Wed Dec 12 16:45:17 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 27850
9 ΥΑΠ 55/18 - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΑΠ Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Desription Mon Jan 21 09:00:00 EET 2019 Wed Dec 12 14:58:50 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 1100000
10 431/2018 - Υπηρεσίες Βαφής των Εγκαταστάσεων της Μονάδας Αφαλάτωσης του Η/Σ Βασιλικού Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Desription Wed Jan 16 12:00:00 EET 2019 Wed Dec 12 14:42:18 EET 2018 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF