Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Όριο
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Παροχή Υπηρεσιών προετοιμασίας και παράδοσης έτοιμων γευμάτων (Catering) για κάλυψη των ημερήσιων αναγκών των συμμετεχόντων στα προγράμματα του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Desription 30/11/2023 13:23:52 14/12/2023 13:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 126,592.00
2 Διαγωνισμός Για Την Προμήθεια Ειδικών Οχημάτων Τύπου Van Για Τις Ανάγκες Της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Και Ψυχικής Υγείας. Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Desription 24/11/2023 15:17:19 12/12/2023 13:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 180,000.00
3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 75/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 5ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 22 Κ.Μ. Δήμος Στροβόλου Desription 24/11/2023 14:54:36 15/12/2023 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 200,000.00
4 Consultancy services for establishing guidelines on the deployment of Blockchain technology in the electricity market in the Republic of Cyprus Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Desription 24/11/2023 14:45:35 11/01/2024 10:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 40,000.00
5 Διαγωνισμός για Αγορά Ceiling Pendant για τις ανάγκες του ΝΑΜ ΙΙΙ. Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Desription 24/11/2023 14:15:57 05/12/2023 10:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 28,600.00
6 Προσφορά για εκτέλεση διαφόρων αποχετευτικών και άλλων συναφών εργασιών Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Desription 24/11/2023 14:15:41 15/12/2023 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 200,000.00
7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 89/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ KHR354 Δήμος Στροβόλου Desription 24/11/2023 14:15:24 13/12/2023 12:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 20,000.00
8 ΕΥ 2/2023 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Διαφόρων Οργανισμών Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Desription 24/11/2023 13:53:27 28/12/2023 10:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Πάνω Contract Notice PDF 1,236,166.00
9 Παροχή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Μηχανοκίνητων Αυτοκινήτων και Οχηματων στο Δήμο Έγκωμης Δήμος Εγκωμης Desription 24/11/2023 12:32:08 08/12/2023 12:30:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 5.00
10 Ε.ΛΕΥ 43/2023 - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Desription 24/11/2023 12:17:11 22/12/2023 09:00:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Κάτω Contract Notice PDF 1,200,000.00