Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Διαγωνισμός για την Προμήθεια Βελόνων Βιοψίας για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων Υπουργείο Υγείας Desription 27/07/2020 09:00:00 06/07/2020 12:19:42 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 21284
2 Διάφορες Ασφαλίσεις Δήμος Αγλαντζιάς Desription 07/08/2020 12:00:00 06/07/2020 12:15:23 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 225000
3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (15/2020) Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Desription 07/08/2020 11:00:00 06/07/2020 12:06:27 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 102000
4 Αγορά Εξοπλισμού Εργαστηρίων Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης (ME 13-20) Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Desription 31/07/2020 10:30:00 06/07/2020 11:54:11 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 33580
5 Διαγωνισμός για την προμήθεια μιας πακεταριστικής μηχανής, που θα χρησιμοποιηθεί για την συσκευασία του τρωκτικοκτόνου δολώματος "Doa Rat Bait" που παράγει το Τμήμα Γεωργίας Τμήμα Γεωργίας Desription 23/07/2020 10:00:00 06/07/2020 09:33:45 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF
6 8/2020 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση Συστήματος εξισορρόπησης φορτίου (Load Balancer) Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Desription 28/07/2020 13:00:00 03/07/2020 22:31:39 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 30000
7 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Παραχώρηση άδειας χρήσης ενός οικοπέδου στην περιοχή Πέτρου και Παύλου προς εκμετάλλευση και χρήση ως χώρος στάθμευσης ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Desription 20/07/2020 12:00:00 03/07/2020 19:44:53 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 28860
8 Αγορά Υπηρεσιών για την για την διεξαγωγή έρευνας ανάμεσα στους φοιτητές για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές(Α.Α 07/2020) Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Desription 31/07/2020 11:00:00 03/07/2020 14:57:04 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 25000
9 ΤΑΥ 18/2020_Προμήθεια φλαντζωτών δικλείδων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης, του Επαρχιακού Λευκωσίας, του Επαρχιακού Λάρνακας και του Επαρχιακού Αμμοχώστου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Desription 21/07/2020 10:00:00 03/07/2020 14:52:13 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 135275
10 Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικών συστημάτων σκίασης για το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμος Πάφου Desription 20/07/2020 12:00:00 03/07/2020 14:50:47 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 18000