Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 ΠΡ. 9/2020: Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας (security) για τις εγκαταστάσεις/ υποδομές του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού και της Λιμενικής Περιοχής Ζυγίου Αρχή Λιμένων Κύπρου Desription 15/05/2020 12:00:00 02/04/2020 16:41:24 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 800000
2 Προσφορά για την παροχή υπηρεσιων για την παραλαβή αποβλήτων. Δήμος Λεμεσού Desription 24/04/2020 12:00:00 02/04/2020 14:19:25 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 24000
3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ (ΑΝΟΙΓΜΑ) ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:15/2020/Α.Δ./Ε.Μ. ΠΑΦΟΥ) Τμήμα Δημοσίων Έργων Desription 15/05/2020 11:00:00 02/04/2020 14:05:31 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 60000
4 Competition for the provision of services for a comprehensive feasibility study of a combined marine development (marina and infrastructure that can accommodate cruise ships)in Kissonerga area,Pafos. Υφυπουργείο Τουρισμού Desription 30/06/2020 13:00:00 02/04/2020 13:25:12 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF
5 ΤΔ 41/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Τμήμα Δασών Desription 16/04/2020 10:00:00 02/04/2020 13:24:22 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 20000
6 Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό δρόμων και πεζοδρομίων και την απομάκρυνση των αχρήστων υλικών. (34/2020) Δήμος Λεμεσού Desription 24/04/2020 12:00:00 02/04/2020 12:43:00 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 46000
7 Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Γ1 Δήμος Παραλιμνίου Desription 01/06/2020 13:00:00 02/04/2020 11:25:51 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 2800000
8 Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον καθαρισμό οικοπέδων και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών απο τα οικόπεδα.(33/2020) Δήμος Λεμεσού Desription 24/04/2020 12:00:00 02/04/2020 10:58:38 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 45000
9 Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Γ2 Δήμος Παραλιμνίου Desription 01/06/2020 00:00:00 02/04/2020 08:55:29 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 1860000
10 ΤΔ 40/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ Τμήμα Δασών Desription 14/04/2020 10:00:00 01/04/2020 17:09:20 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 7650