Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 Παροχή Υπηρεσιών για την εκτύπωση του εντύπου ΚΥΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Οι Δέκα Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές Εκκλησίες της Ουνέσκο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ρωσικά Υφυπουργείο Τουρισμού Desription 31/10/2019 13:00:00 16/10/2019 14:53:32 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF
2 Διαγωνισμός αρ 31/2019 για την προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος 4Χ2 μικρού βάρους 18 τόνων, με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα/κάσια και γερανό με κάδο περισυλλογής χωμάτων και πιάστρα Δήμος Στροβόλου Desription 15/11/2019 12:00:00 16/10/2019 14:38:29 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 110000
3 Ε.Δ.ΛΑΡ.- 081/2019 Προσφορά για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης/οχετού στην Κοινότητα Ορμήδειας Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 01/11/2019 09:00:00 16/10/2019 14:17:09 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 22300
4 Ε.Δ.ΛΑΡ.- 080/2019 Προσφορά για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο μονοπάτι στην Κοινότητα Οδού Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 01/11/2019 09:00:00 16/10/2019 14:00:16 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 18700
5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 30/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΥΨΟΣ 17-20 ΜΕΤΡΑ Δήμος Στροβόλου Desription 15/11/2019 12:00:00 16/10/2019 13:05:12 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 85000
6 Προσφορά για την Προμήθεια Laser Tubes για τις Ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας Υπουργείο Υγείας Desription 08/11/2019 09:00:00 16/10/2019 12:42:19 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 23000
7 YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Desription 11/11/2019 12:00:00 16/10/2019 12:08:37 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 210000
8 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΕ ΤΟΥ ΥΠΠΑΝ (ΓΔ 22-19) Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Desription 31/10/2019 10:00:00 16/10/2019 11:47:15 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 130000
9 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΤΟΥ / ΑΓ. ΦΩΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ- Ε.Δ ΠΑΦ. ΚΣ22/2019 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ Desription 08/11/2019 09:00:00 16/10/2019 11:01:17 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 80965
10 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ Γ.Τ.191/19 Υπουργείο Υγείας Desription 08/11/2019 09:00:00 16/10/2019 10:51:35 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 115500