Απλή αναζήτηση

Αποτελέσματα αναζήτησης

# Τίτλος Διαγωνισμού
Sort ascendingSort descending
Αναθέτουσα Αρχή
Sort ascendingSort descending
Περιοχή Πληροφοριών Προθεσμία υποβολής προσφορών
Sort ascendingSort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Sort ascendingSort descending
Διαδικασία
Sort ascendingSort descending
Κατάσταση
Sort ascendingSort descending
Προκήρυξη PDF Ημερομηνία Ανάθεσης
Sort ascendingSort descending
Εκτιμώμενη Αξία
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Κ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Desription 07/02/2020 12:00:00 22/01/2020 16:38:43 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 795000
2 Tender No. ΔΙΞΕΤ(1)/034/2019 for the purchase of services for the development of an Augmented Reality (AR) module for selected archaeological sites in the context of the implementation Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Desription 05/02/2020 12:30:00 22/01/2020 15:56:10 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 54621.85
3 01/2020 ΣΗΜΕΙΟ ΘΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ Desription 11/02/2020 12:00:00 22/01/2020 14:48:12 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 15000
4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.06/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΗΔΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΛΙ Δήμος Ιδαλίου Desription 21/02/2020 12:00:00 22/01/2020 14:23:23 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 115000
5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.01/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Δήμος Ιδαλίου Desription 22/02/2020 12:00:00 22/01/2020 13:56:28 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 15000
6 Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Υλισμικού και Λογισμικού Συστήματος Διαχείρισης Ραντεβού και Ιατρικών Εκθέσεων Ακτινολογικών Τμημάτων Γ.Τ. 05/20 Υπουργείο Υγείας Desription 28/02/2020 09:00:00 22/01/2020 13:49:21 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 135000
7 Ε.Δ.ΛΑΡ.001/2020 Προσφορά για αφαίρεση ασφαλτικού σκυροδέματος (milling), συνδετικής και επιφανειακής στρώσης ασφαλτικού σκυροδέματος (premix) σε διάφορες περιοχές της Επαρχίας Λάρνακας Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 14/02/2020 09:00:00 22/01/2020 12:43:06 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 1545000
8 ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ', ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (T.Y. 10/2020) Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Desription 21/02/2020 09:00:00 22/01/2020 12:31:24 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 156550
9 Ε.Δ.ΛΑΡ 019/2020 Προσφορά για αφαίρεση, μεταφορά, προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κοινότητα Αθηαίνου της Επαρχίας Λάρνακας Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Desription 05/02/2020 09:00:00 22/01/2020 11:42:46 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 96100
10 004/2020 Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Χώρων Υγιεινής στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στο Στρόβολο Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Desription 26/02/2020 23:45:00 22/01/2020 09:29:33 Ανοικτή Υποβολή Προσφοράς Contract Notice PDF 35040