Βοήθεια

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Guide for the Registration of an Economic Operator(Epps) Guide for the Registration of an Economic Operator(Epps) 29/08/2019 EPPS- GUIDE FOR THE REGISTRATION OF AN ECONOMIC OPERATOR.pdf
ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς) ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς) 19/06/2019 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς)_v5.2.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα 19/06/2019 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οκονομικού Φορέα_v1.0.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελίας (από τον Προμηθευτή) Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελίας (από τον Προμηθευτή) 19/06/2019 CCM-Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελιας ( από Προμηθευτή) _v1.0.pdf
ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) 07/02/2018 ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators).pdf