Βοήθεια

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) 19/05/2020 ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators)-v2.0.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης κωδικού πρόσβασης Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης κωδικού πρόσβασης 07/04/2020 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης (password)_v1.0.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα 07/04/2020 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα_v2.0.pdf
Guide how to reset password Guide how to reset password 07/04/2020 ePPS- Guide how to reset password_V1.0.pdf
Guide for the Registration of an Economic Operator Guide for the Registration of an Economic Operator 07/04/2020 ePPS- Guide for the Registration of an Economic Operator_V2.0.pdf
ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς) ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς) 19/06/2019 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς)_v5.2.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελίας (από τον Προμηθευτή) Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελίας (από τον Προμηθευτή) 19/06/2019 CCM-Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελιας ( από Προμηθευτή) _v1.0.pdf