Βοήθεια

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών από Οικονομικούς Φορείς Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών από Οικονομικούς Φορείς 20/09/2022 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς)_v5.3.pdf
Guide how to reset password Guide how to reset password 20/09/2022 ePPS- Guide how to reset password_V1.1.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης 20/09/2022 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης (password)_v1.1.pdf
Guide for the Registration of an Economic Operator Guide for the Registration of an Economic Operator 15/09/2022 EPPS- GUIDE FOR THE REGISTRATION OF AN ECONOMIC OPERATOR- v2.1.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα 12/09/2022 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα_v2.1.pdf
ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) 19/05/2020 ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators)-v2.0.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελίας (από τον Προμηθευτή) Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελίας (από τον Προμηθευτή) 19/06/2019 CCM-Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελιας ( από Προμηθευτή) _v1.0.pdf