Βοήθεια

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς) ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς) 10/01/2019 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς)_v5.2.pdf
Συνοπτικός οδηγός Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού Συνοπτικός οδηγός Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού 21/11/2018 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού_v2.1.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού που υποβλήθηκαν εκτός συστήματος (ePPS) Συνοπτικός Οδηγός Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού που υποβλήθηκαν εκτός συστήματος (ePPS) 16/04/2018 Συνοπτικός Οδηγός Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού που υποβλήθηκαν εκτός συστήματος (ePPS).pdf
Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα 12/03/2018 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οκονομικού Φορέα.pdf
ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) 07/02/2018 ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators).pdf
Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Δημοσίευσης Διαγωνισμού Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Δημοσίευσης Διαγωνισμού 16/11/2017 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Δημοσίευσης Διαγωνισμού.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας Δομής Διαγωνισμού (από Αναθετουσες Αρχές) Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας Δομής Διαγωνισμού (από Αναθετουσες Αρχές) 16/11/2017 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας Δομής Διαγωνισμού( (από Αναθετουσες Αρχές).pdf
Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Εγγράφων Διαγωνισμού Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Εγγράφων Διαγωνισμού 16/11/2017 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Εγγράφων Διαγωνισμού.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Διευκρινήσεων Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Διευκρινήσεων 16/11/2017 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Διευκρινήσεων.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Αποσφράγισης Προσφορών που Υποβλήθηκαν Ηλεκτρονικά Συνοπτικός Οδηγός Αποσφράγισης Προσφορών που Υποβλήθηκαν Ηλεκτρονικά 16/11/2017 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Αποσφράγισης Προσφορών που Υποβλήθηκαν Ηλεκτρονικά.pdf