Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Στο συνημμενο αρχείο excel υπάρχουν 2 φύλλα (sheets). Ένα για υπολογιστες γραφείου (Desktop PCs) και άλλο για Φορητούς Υπολογιστές (notebooks). 03/05/2018 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Logicom-1.xls