Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ7-2016 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Απρίλιο 2017 μέχρι και Μάιο 2018 καθώς και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Απρίλιο 2017 μέχρι και Ιούνιο 2018 11/06/2018 petroleum prices.zip