Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Helpdesk contact details / Στοιχεία Επικοινωνίας Helpdesk Helpdesk contact details for support regarding the eProcurement system / Στοιχεία Επικοινωνίας Helpdesk αναφορικά με την Τηλεφωνική Υποστήριξη για το σύστημα eProcurement 10/07/2018 Helpdesk contact details.docx