Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ7-2016 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Φεβρουάριο 2017 μέχρι και Μάρτιο 2020 καθώς και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Μάρτιο 2017 μέχρι και Απρίλιο 2020 10/04/2020 petroleum prices.zip