Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ8-2019 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι Αύγουστο 2020 καθώς και οι Τιμές Jet Α-1 για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι Σεπτέμβριο 2020 βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο ΓΛ8-2019 11/09/2020 petroleum prices.zip