Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ8-2019 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι Δεκέμβριο 2020 καθώς και οι Τιμές Jet Α-1 για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι Ιανουάριο 2021 βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο ΓΛ8-2019 08/01/2021 petroleum prices.zip