Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ8-2019 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Ιούνιο 2022 και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Ιούλιο 2022 βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο ΓΛ 8-2019 11/07/2022 PETROLEUM PRICES.zip