Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ8-2019 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Οκτώβριο 2022 και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο 2022 βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο ΓΛ 8-2019 08/11/2022 petroleum prices.zip