Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ 8/2019 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2023 και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Μάρτιο 2023 βάση της Συμφωνίας Πλαίσιο ΓΛ 8/2019 10/03/2023 Petroleum prices.zip