Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ 8/2019 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και τον Οκτώβριο 2023 και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Ιούλιο 2020 μέχρι και το Νοέμβριο 2023 βάσει της Συμφωνίας Πλαίσιο ΓΛ 8/2019. 09/11/2023 PETROLEUM PRICES.zip