Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1654_19_67 UCY-2019-024-ΤΕΧ - Φύτευση, Άρδευση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου 16/09/2019 Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 06/06/2019 06/06/2019
1002_19_38 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΑ) 12/08/2019 Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας N/A 25/04/2019 25/04/2019
1038_19_38 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΔΠ(2)/004/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ - ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 31/07/2019 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 04/04/2019 10/06/2019
1442_19_16 DEVELOPMENT OF A FISHERIES MANAGEMENT SYSTEM (FMS) 22/07/2019 Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών FMS.rar 27/05/2019 27/05/2019
4261_19_65 Implementation, Maintenance and Operation of an Enterprise Resource Planning System (ERP) with reference number CyI/OPER/ERP/2019 19/07/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ CyI03_ERP-RFT01-01RQ_PartC-v15r.pdf 02/04/2019 04/05/2019
1654_19_68 UCY-2018-055-ΥΠΥ - Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση συστήματος High Performance Computing 16/07/2019 Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 19/06/2019 19/06/2019
1341_19_59 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών χρήσης υποδομής υπολογιστικού νέφους (Infrastructure as a Service) για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας 15/07/2019 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας REQUIREMENTS FOR IAAS (DRAFT).pdf 15/05/2019 07/06/2019
1447_19_146 Συντήρηση ηλεκτροεγκεφαλογράφων κατασκευής Viasys Healthcare εγκατεστημένων σε διάφορα Κρατικά Νοσηλευτήρια 15/07/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf 14/06/2019 14/06/2019
1071_19_84 Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων τύπου STEYER για τις Αναγκες της Εθνικής Φρουράς. 10/07/2019 Υπουργείο Άμυνας N/A 10/06/2019 10/06/2019
1429_19_249 Eπιδιόρθωσης του ασφαλτικού οδοστρώματος σε δρόμους της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρνακας. 09/07/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 20/06/2019 20/06/2019

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο