Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1040_19_4 Request for Interest on Digital Ledger Technology services to participate in the possible implementation of use cases on the Private and Public Sector 01/12/2020 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής National Strategy on DLT and Blockchain Request For Interest.pdf 26/11/2019 26/11/2019
1967_19_20 Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μέσω της διενέργειας μυστικών επισκέψεων με βάση τον Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο του 2019 26/02/2020 Υφυπουργείο Τουρισμού tender_documents.zip 09/12/2019 09/12/2019
1429_19_263 Νέο Γενικό Χημείο του Κράτους (Α/15/2019(Ε)) 10/02/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 17/09/2019 06/12/2019
1077_19_40 ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΈΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 31/01/2020 Δήμος Λευκωσίας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ_δημ..pdf 11/11/2019 11/11/2019
1429_19_270 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/22/2019/ΜΚ(Α) 31/01/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 03/12/2019 03/12/2019
1341_19_64 Construction of Anti-flooding Works in Greater Limassol 20/01/2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Anti-flooding construction works-extract from draft docs.pdf 05/12/2019 05/12/2019
1429_19_270 Δημιουργία χώρου φύλαξης και έλεγχου ασθενοφόρων οχημάτων στην Κοφίνου Α/19/2019 (Ε) 20/01/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 03/12/2019 03/12/2019
1429_19_261 Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού (Α1) κατάλληλα συνδεδεμένων με το υφιστάμενο στηθαίο ασφαλείας, Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/4/2019/Π(Α) 17/01/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων προδιαγραφές τελ.doc 21/08/2019 06/12/2019
1040_19_5 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 17/01/2020 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής ΤΥΠ2020-xx-A-A Consultants 28 11 2019.doc 28/11/2019 28/11/2019
1707_19_42 Ε.Δ.ΛΑΡ 091/2019 Προσφορά για αναπαλαίωση Τουρκοκυπριακού Σχολείου στην Τόχνη 10/01/2020 Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας N/A 09/12/2019 09/12/2019

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο