Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
4261_22_124 Provision of Services for Supporting The Cyprus Institute in Energy Policy and Sustainability Projects, with reference number CyI/EEWRC/NECP/Services/2022 07/10/2022 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ DRAFT_Simplified Tender Documents_SERVICES_NECP_best price-quality ratio_open.docx 05/10/2022 05/10/2022
1661_22_297 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ (ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ) - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 06/10/2022 Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας N/A 04/10/2022 04/10/2022
1429_22_457 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ Αρ.Διαγωνισμού: PS/C/770 21/10/2022 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 03/10/2022 03/10/2022
1444_22_25 DEVELOPMENT OF AN ASSESSMENT METHOD FOR THE HYDROMORPHOLOGICAL STATUS OF RIVERS IN CYPRUS 07/10/2022 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων N/A 27/09/2022 27/09/2022
1032_22_27 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας (SCADA) για παρακολούθηση και έλεγχο των αντλιοστασίων του ΣΑΛ 07/11/2022 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας N/A 27/09/2022 27/09/2022
1429_22_456 Κατασκευή Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Παλαιχωρίου, Τμήμα από Ανάγεια μέχρι Αγροκηπιά, Αρ. Διαγωνισμού:ΚΠΣ/48/2022/Ε(Α) 07/10/2022 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 26/09/2022 26/09/2022
1038_22_58 Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(3)/008/2022 για την Προληπτική Συντήρηση / Επιδιόρθωση / Αντικατάσταση των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 4 χρόνια 18/11/2022 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 22/09/2022 22/09/2022
1447_22_342 Συντήρηση βιοθαλάμων κατασκευής Thermo Electron τύπου Herasafe KS12 08/11/2022 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ.xlsx 22/09/2022 22/09/2022
1447_22_339 Συντήρηση Laminar Air Flow Cabinet Class II κατασκευής ESCO E-SAFE 07/11/2022 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ.xlsx 22/09/2022 22/09/2022
1447_22_338 Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση μιας μικρής κινητής γερανογέφυρας αλουμινίου 05/10/2022 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Πρόθεση προκήρυξης (e procurement).docx 19/09/2022 19/09/2022

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο