Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1341_18_58 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για το Αποχετευτικό Σύστημα Β2 Φάση - Κατασκευή δύο Αντλιοστασίων, Συμβόλαιο Ε17 31/10/2019 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας N/A 16/10/2018 12/07/2019
1429_19_261 Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού (Α1) κατάλληλα συνδεδεμένων με το υφιστάμενο στηθαίο ασφαλείας, Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/4/2019/Π(Α) 04/10/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων προδιαγραφές τελ.doc 21/08/2019 22/08/2019
1021_19_3 Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)» Προγραμματική Περίοδος - 2014-2020 02/10/2019 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 23/01/2019 23/08/2019
1021_18_1 10/2018 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων σε ειδικότητες της Ξενοδοχειακής/Επισιτιστικής Βιομηχανίας 02/10/2019 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 29/10/2018 23/08/2019
1021_18_2 6/2018 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ στον Τομέα της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων με απασχόληση 3-19 άτομα 02/10/2019 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 29/10/2018 23/08/2019
1002_19_36 Framework Agreement for the destruction of Ammunition - UPDATED 01/10/2019 Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας FRAMEWORK AGREEMENT 2019.zip 05/02/2019 25/07/2019
1447_19_160 Συντήρηση Συστήματος Καρυότυπου για τις Ανάγκες του Τμήματος Εμβρυολογίας και Κυτταρογενετικής στο ΝΑΜ ΙΙΙ 30/09/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.xlsx 06/08/2019 06/08/2019
1429_19_257 Λεωφόρος Γρίβα Διγενή - Βελτίωση Βιώσιμης Κινητικότητας Αρ Διαγωνισμού: ΚΠΣ/19/2019/Ε(Α) 30/09/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 23/07/2019 02/08/2019
1447_19_159 Συντήρηση συστήματος λιθοτριψίας κατασκευής Dornier Med Tech, τύπου Compact Sigma του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 23/09/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.xlsx 06/08/2019 06/08/2019
1654_19_69 UCY-2019-045-BIB - Παροχή υπηρεσιών συνδρομών ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 20/09/2019 Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 30/07/2019 30/07/2019

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο