Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1038_21_51 Διαγωνισμός αρ. ΥΔΠ(1)/001/2021 για την Ανέγερση νέου κτιρίου Εργαστηρίων Τμήματος Καλών Τεχνών, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 03/05/2021 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 10/02/2021 10/02/2021
1429_21_347 Βελτίωση της Συμβολής του Δρόμου Πρόσβασης στην Απεσιά με τον δρόμο Παραμύθας-Κορφής-Τριμίκλινης, Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/792 30/04/2021 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 11/02/2021 11/02/2021
1447_21_252 Συντήρηση αναισθησιολογικών συστημάτων, κατασκευής GE Healthcare-Datex Ohmeda, τύπου Avance και Aestiva 7900 σε διάφορα Νοσοκομεία 15/04/2021 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf 16/02/2021 16/02/2021
1309_21_3 Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής στα Κλαυδιά 02/04/2021 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ΓΕΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.pdf 03/02/2021 03/02/2021
1341_21_76 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια δεκατεσσάρων (14) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας 31/03/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας N/A 16/02/2021 16/02/2021
1341_21_77 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Οικισμούς Αυτοστέγασης στη Λεμεσό 31/03/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 23/02/2021 23/02/2021
1412_20_25 Διαγωνισμος για παροχή υπηρεσιών απο εξουσιοδοτημένο ιδιωτικό όργανο για τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων στα σφαγεία ερυθρού και λευκού κρέατος. 31/03/2021 Κτηνιατρικές Υπηρεσιες N/A 01/09/2020 15/02/2021
1412_20_26 Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική χρήση ή απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 1 και 2. 31/03/2021 Κτηνιατρικές Υπηρεσιες N/A 06/10/2020 15/02/2021
1447_21_254 Συντήρηση γ-κάμερας κατασκευής GE Healthcare για τις ανάγκες του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 29/03/2021 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (1).xlsx 23/02/2021 23/02/2021
1447_21_250 Συντήρηση ακτινοσκοπικού συστήματος (C-ARM) κατασκευής Eurocolumbuss.r.l. μοντέλο Euroamplialien 12 στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 26/03/2021 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 55.89.2014.046.pdf 03/02/2021 03/02/2021

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο