Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1451_19_9 Tender for the selection of an external Fund Manager for the establishment and operation of an Equity Fund in Cyprus-Request for comments 27/12/2019 Υπουργείο Οικονομικών equity fund.zip 16/10/2019 16/10/2019
1447_19_165 Συντήρηση Συστήματος Επαγωγικά Συνεζευγμένου Πλάσματος με Φασματογράφο Μάζας (ICP/MS) κατασκευής Agilent του Γενικού Χημείου του Κράτους 16/12/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.xlsx 04/09/2019 04/09/2019
1429_19_263 Νέο Γενικό Χημείο του Κράτους (Α/15/2019(Ε)) 16/12/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 17/09/2019 17/09/2019
1606_19_6 Προμήθεια Ολοκληρωμένου Φορητού Ηχοβολιστικού Συστήματος Πολλαπλής Δέσμης, για την Διενέργεια Υδρογραφικών Αποτυπώσεων 29/11/2019 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας N/A 03/10/2019 03/10/2019
1447_19_170 Υπερηχογράφος καρδίας κατασκευής GE VIVID T8 Pro εγκατεστημένος στην καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού 29/11/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.xlsx 25/09/2019 25/09/2019
1038_19_44 Διαγωνισμός αρ. ΥΣΠΤ(5)/028/2019Αγορά Υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της υποδομής ψηφιακών πιστοποιητικών και έξυπνων καρτών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 22/11/2019 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 16/10/2019 16/10/2019
1447_19_163 Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υπερηχογράφων: i. Κατασκευής Philips τύπου Envisor και ii. Κατασκευής Sonosite τύπου Titan 18/11/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.xlsx 03/09/2019 03/09/2019
1447_19_172 (13.25.020.19.100.ΣΣ.ΗΜΥ 15/11/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.xlsx 09/10/2019 09/10/2019
1447_19_168 Συντήρηση συστήματος οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ 15/11/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf 09/09/2019 09/09/2019
1447_19_164 Παροχή Υπηρεσιών Πενταετούς Συντήρησης Αναλυτών Πνευμονικής Λειτουργίας κατασκευής VIASYS Healthcare 11/11/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.xlsx 04/09/2019 04/09/2019

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο