Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή ΑΠ κωδικός Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης Όνομα Δ.Α. Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1002_19_36 Framework Agreement for the destruction of Ammunition 30/04/2019 Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας DRAFT TENDER 2019.zip 05/02/2019 05/02/2019
1447_19_122 Συντήρηση αναισθησιολογικού εξοπλισμού σε διάφορα Νοσοκομεία 12/04/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf 21/02/2019 21/02/2019
1021_19_3 Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συνεργατών Τεχνικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης για τα Έργα «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - 2014-2020» και «Ανάπτυξη/Επικαιροποίηση Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων» 02/04/2019 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 23/01/2019 23/01/2019
1447_19_121 Συντήρηση Liquid Chromatography System linked with two Mass Spectrometer Analyzers (Lc-Ms-Ms) του Γενικού Χημείου του Κράτους 29/03/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf 21/02/2019 21/02/2019
1730_19_10 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση ολοκληρωμένου αυτόματου συστήματος διαχείρισης ταχυδρομικών αντικειμένων 29/03/2019 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ 8-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ (3).docx 21/02/2019 21/02/2019
1429_18_220 Supply, installation, operational support and five years maintenance of a multifunction vehicle for road survey 29/03/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 01/11/2018 22/01/2019
1447_19_111 Κλίβανοι αποστείρωσης σε διάφορα Νοσοκομεία 22/03/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλίβανοι.pdf 06/02/2019 06/02/2019
1661_19_206 Διαγωνισμός με σκοπό την σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο για Βιντεοπροβολείς 21/03/2019 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΔΕΙΓΜΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ 8 ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf 21/02/2019 21/02/2019
1429_19_238 Επένδυση χωμάτινων αυλακιών με έτοιμο σκυρόδεμα σε δρόμους της ορεινής Λάρνακας. 19/03/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 21/02/2019 21/02/2019
1447_19_119 Σύμβαση συντήρησης κλιβάνων αποστείρωσης σε διάφορα Νοσοκομεία 15/03/2019 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλίβανοι.pdf 18/02/2019 18/02/2019

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο