Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή ΑΠ κωδικός Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης Όνομα Δ.Α. Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1429_18_220 Supply, installation, operational support and five years maintenance of a multifunction vehicle for road survey 28/06/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 01/11/2018 27/03/2019
1038_19_38 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. ΥΔΠ(2)/004/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΨΕΚΑΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ - ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 10/06/2019 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 04/04/2019 04/04/2019
1967_19_19 Competition for the provision of brand development and creative advertising services 10/06/2019 Υφυπουργείο Τουρισμού PREQUALIFICATION_STAGE_Draft1.docx 10/04/2019 10/04/2019
1654_19_65 UCY-2019-011-ΥΠΥ - Προμήθεια, Εγκατάσταση και Διαμόρφωση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Στούντιο Παραγωγής Οπτικοακουστικού Υλικού (AV Production Studio). 15/05/2019 Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 15/03/2019 15/03/2019
1077_19_34 Διαγωνισμός αρ. 228/2018 για την αγορά υπηρεσιών ασφάλειας στα δημοτικά υποστατικά και χώρους του Λευκωσίας 15/05/2019 Δήμος Λευκωσίας N/A 29/03/2019 29/03/2019
1034_19_24 Supply, Install and Maintain AMR Systems in High Rise Buildings and other Development Projects within the water supply area of the Water Board of Lemesos 13/05/2019 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού WBL TI xx_2018 AMR systems in High Rise Buildings and Private Property Development Projects_new.docx 27/03/2019 28/03/2019
1307_19_6 Προμήθεια ενός κινητού Κέντρου ελέγχου 10/05/2019 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου N/A 15/04/2019 15/04/2019
1357_19_283 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Σ.Υ 12/19 06/05/2019 Υπουργείο Υγείας N/A 03/04/2019 03/04/2019
1429_18_218 Prior information notice for Open Tender Competition for Public Transport Service Contracts / Προδημοσίευση για Ανοικτό Διαγωνισμό Δημόσιων Συμβάσεων Παραχώρησης Υπηρεσιών Επιβατικών Μεταφορών 03/05/2019 Τμήμα Δημοσίων Έργων 01 - Μέρος Α - Part A.zip 29/10/2018 26/03/2019
1021_19_3 Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συνεργατών Τεχνικής Διαχείρισης και Γραμματειακής Υποστήριξης για τα Έργα «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - 2014-2020» και «Ανάπτυξη/Επικαιροποίηση Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων» 02/05/2019 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 23/01/2019 29/03/2019

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο