Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1661_24_325 B' TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 05/03/2024 Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας N/A 01/03/2024 01/03/2024
1447_24_414 Διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση ενός συστήματος καθαρισμού με ακτινοβολία LASER 19/03/2024 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Πρόθεση προκήρυξης eprocurement.docx 29/02/2024 29/02/2024
4261_24_149 Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα για υπο-ανέγερση κτιρίου για τις ανάγκες του προγράμματος EMME-CARE και του Ινστιτούτου Κύπρου 11/03/2024 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ.pdf 23/02/2024 23/02/2024
4261_24_148 Ηλεκτρολογικές Εργασίες για ανέγερση κτιρίου για τις ανάγκες του προγράμματος EMME-CARE και του Ινστιτούτου Κύπρου 11/03/2024 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ELEC- drawings EMME CARE.pdf 23/02/2024 23/02/2024
4261_24_147 Μηχανολογικές Εργασίες για ανέγερση κτιρίου για τις ανάγκες του προγράμματος EMME-CARE και του Ινστιτούτου Κύπρου 11/03/2024 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ MECH-DRAWINGS-EMME CARE.pdf 23/02/2024 23/02/2024
1429_24_518 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Α/4/2023 (Ε)) 29/03/2024 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 23/02/2024 23/02/2024
1341_24_109 Προμήθεια εξοπλισμού Προσωπικού (ΕΟΑ) VDI Workstation, Server, NAS και Racks 30/04/2024 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας N/A 22/02/2024 22/02/2024
1032_24_32 Εκτέλεση Έργων Αντικατάστασης Υφιστάμενων Φρεατίων Λυμάτων, Τοποθέτησης Δημόσιου Αγωγού Λυμάτων και Άλλων Συναφών Εργασιών Συντήρησης των Υποδομών του ΣΑΛ 19/04/2024 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας N/A 22/02/2024 22/02/2024
1341_24_108 Διαγωνισμός για την τοποθέτηση Δημοσίων Αγωγών Λυμάτων και Ομβρίων, Δημόσιων Υπονόμων Οικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες Συντήρησης Δικτύου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας 30/04/2024 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας N/A 20/02/2024 20/02/2024
1002_24_66 Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού Διαιρεμένου Τύπου για Ψύξη και Θέρμανση (Split Type Air Conditioning Units for Cooling and Heating) σε Σχολικά Κτίρια 15/03/2024 Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας ΓΛ 08_2024_ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.zip 20/02/2024 20/02/2024

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο