Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1040_19_4 Request for Interest on Digital Ledger Technology services to participate in the possible implementation of use-cases on the private and public sector – Addendum and Clarifications 01/12/2020 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής RFI Blockchain - Addendum and Clarifications.zip 26/11/2019 23/12/2019
1021_18_1 10/2018 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων σε ειδικότητες της Ξενοδοχειακής/Επισιτιστικής Βιομηχανίας 31/03/2020 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 29/10/2018 17/12/2019
1021_18_2 6/2018 Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ στον Τομέα της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων με απασχόληση 3-19 άτομα 31/03/2020 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου N/A 29/10/2018 17/12/2019
1038_19_45 Διαγωνισμός αρ. ΠΟΜΗΓΕ(1)/007/2019 για την Προμήθεια Εξοπλισμού της Στρατηγικής Ερευνητικής Μονάδας Υποδομής CyCLOPS (RPF/INFRASTRUCTURES/1216/0050) 27/03/2020 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 25/10/2019 14/01/2020
1661_20_229 Αγορά Υπηρεσιών Ειδικών για Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης του μαθητικού πληθυσμού Μέσης Εκπαίδευσης. 06/03/2020 Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας N/A 10/01/2020 10/01/2020
1429_20_275 Δημοσίευση Πρόθεσης για Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού Τύπου Συμφωνίας Πλαίσιο για Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Στάσεων/Στεγάστρων Λεωφορείων 28/02/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων More Info_updated.zip 09/01/2020 10/01/2020
1967_19_20 Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μέσω της διενέργειας μυστικών επισκέψεων με βάση τον Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο του 2019 26/02/2020 Υφυπουργείο Τουρισμού tender_documents.zip 09/12/2019 09/12/2019
1038_20_46 Αρ. Διαγωνισμού: ΥΔΠ(9)/025/2019 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τη ΜΕΛΕΤΗ και την ΕΠΙΒΛΕΨΗ της ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ στη ΛΕΜΕΣΟ 20/02/2020 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου N/A 13/01/2020 13/01/2020
1077_19_43 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14/02/2020 Δήμος Λευκωσίας N/A 19/12/2019 19/12/2019
1060_20_4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10/02/2020 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου N/A 14/01/2020 14/01/2020

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο