Πρόθεση Δημοσίευσης Διαγωνισμού

Επιλογή Αριθμός Πρόθεσης Τίτλος Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού Όνομα Αναθέτουσας Αρχής Συνημμένο Αρχείο Ημερομηνία Δημοσίευσης Ημερομηνία Τροποποίησης Κατάσταση
1429_20_331 Consultancy services for the development of a National Transport Master Plan for Cyprus. PS/36/2020/S(O) 29/01/2021 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 06/11/2020 06/11/2020
1447_20_241 Συντήρηση συσκευών καθαρισμού και απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας 20/01/2021 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ eproc.xlsx 26/11/2020 26/11/2020
1447_20_242 Συντήρηση κλιβάνων Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού 10/01/2021 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Copy of 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ eproc.xlsx 26/11/2020 26/11/2020
1341_20_74 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για υπηρεσίες καθαρισμού του δικτύου λυμάτων ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών 31/12/2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΟΙ).docx 06/11/2020 06/11/2020
1341_20_75 Πρόθεση δημοσίευσης διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μηχανικών για το έργο κατασκευής αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα Παλώδιας στη Λεμεσό 30/12/2020 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΑΛΩΔΙΑΣ.docx 17/11/2020 17/11/2020
1412_20_25 Διαγωνισμος με αρ.13.2020 για παροχή υπηρεσιών απο εξουσιοδοτημένο ιδιωτικό όργανο για τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων στα σφαγεία ερυθρού και λευκού κρέατος 29/12/2020 Κτηνιατρικές Υπηρεσιες N/A 01/09/2020 01/09/2020
1040_20_6 Ανάπτυξη Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών 29/12/2020 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 2020-10-13 Δημοσίευση πρόθεσης για προκήρυξη νέου διαγωνισμού - New.doc 28/09/2020 13/10/2020
1429_20_281 Supply, installation, operational support and five years maintenance of a multifunction system for road survey, Αρ. Διαγωνισμού PS/9/2020/G(O) 21/12/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 12/02/2020 30/11/2020
1447_20_243 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανών αιμοκάθαρσης, μηχανών αιμοκάθαρσης για οξεία και επείγοντα περιστατικά και εξοπλισμού αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου 18/12/2020 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 1Γ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.xlsx 27/11/2020 27/11/2020
1429_20_336 Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη δημιουργίας εγκαταστάσεων (λιμενικών και χερσαίων) για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής-Βασιλικού-ΚΠΣ/45/2020/Υ(Α) 18/12/2020 Τμήμα Δημοσίων Έργων N/A 25/11/2020 25/11/2020

PublishedΔημοσιεύθηκε| UnansweredΔιεγραμμένο