Περιοχή Πληροφοριών

Συχνές Ερωτήσεις

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Ρόλοι χρηστών από Αναθέτουσα Αρχή Ρόλοι χρηστών από Αναθέτουσα Αρχή 09/04/2024 Ρόλοι χρηστών στο Σύστημα - Αναθέτουσα Αρχή.docx
Πότε ολοκληρώνεται η Ακύρωση ενός Διαγωνισμού; Για την Ακύρωση ενός διαγωνισμού, θα πρέπει ο Υπεύθυνος Διαγωνισμού να ακυρώσει το διαγωνισμό από την «Κύρια Πληροφορία Διαγωνισμού». Για να ολοκληρωθεί η ακύρωση θα πρέπει επίσης να ετοιμάσει ΑΜΕΣΑ την «Προκήρυξη Ανάθεσης για την Ακύρωση Διαγωνισμού», Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο διαγωνισμός βρίσκεται σε Υποβολή Προσφοράς, τότε θα συνεχίσει να είναι σε εξέλιξη και θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά. 17/01/2022
Δεν έχω λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα μετά από την πραγματοποίηση της εγγραφής μου. Ελέγξετε την ανεπιθύμητη/ενοχλητική αλληλογραφία (junk/spam emails). Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο έχει αρκετό χώρο για λήψη καινούριων μηνυμάτων. Εάν το πρόβλημα δε λυθεί, πιθανόν να κάνατε λάθος στην πληκτρολόγηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης στο τηλέφωνο 00357 22605050 επιλογή 2 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyepro-helpdesk@eurodyn.com, ή με τον διαχειριστή του οργανισμού σας για να διορθώσει την ηλεκτρονική διεύθυνση στο σύστημα. 17/01/2022
Ξέχασα το κωδικό πρόσβασης (password) Επιλέξτε από το αριστερό μενού την επιλογή «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης σας», καταχωρήστε το όνομα χρήστη (username) και οδηγίες θα σταλούν στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Αν δεν θυμάστε το όνομα χρήστη σας, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22605050 επιλογή 2 ή στείλετε ηλ.μήνυμα στο cyepro-helpdesk@eurodyn.com, ή επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή του οργανισμού σας. 17/01/2022
Ως οικονομικός φορέας πως επιλέγω κωδικούς ενδιαφέροντος CPV; Οδηγίες δίνονται στην σελίδα 6 του Συνοπτικού Οδηγού Εγγραφής Οικονομικού φορέα, τον οποίο θα βρείτε στην ενότητα «Βοήθεια». 17/01/2022
Πατώντας το «Εκκίνηση του εργαλείου για την δημιουργία προσφοράς» δεν ανοίγει το εργαλείο Στην ενότητα «Βοήθεια» θα βρείτε τον «Οδηγό Ετοιμασίας και υποβολής προσφορών από Οικονομικούς φορείς». Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στην σελίδα 18 του οδηγού, όπου είναι το Παράρτημα III- Τεχνικά προβλήματα. 17/01/2022
Πώς μπορώ να συσχετίσω ή να αποσυσχετίσω χρήστες της ετιαρείας μου με κάποιο διαγωνισμό; Μέσω της επιλογής «Διαχείριση Αυτόματων Ειδοποιήσεων» , κάτω από το το «Προβολή Μενού Διαγωνισμού», ο Διαχειριστής Οικονομικού Φορέα επιλέγει ποιοι εγγεγραμμένοι χρήστες της εταιρείας του θα συσχετιστούν με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ούτως ώστε να λαμβάνουν όλα τα σχετικά emails τα οποία αποστέλλονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων. 17/01/2022
Δομή Διαγωνισμού - Τύποι κριτηρίων Δομή Διαγωνισμού - Τύποι κριτηρίων 16/10/2020 Typoi kritirion-Domi Diagonismou.docx
Προσπαθώ να υποβάλω ηλεκτρονικά την προσφορά μου και το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τον μέγιστο όγκο που δικαιούμαι να υποβάλω. Τι μπορώ να κάνω ; Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία/φυλλάδια της Προσφοράς, είναι μεγάλα σε όγκο και η ηλεκτρονική υποβολή τους δύναται να δημιουργήσει πρόβλημα, γίνονται δεκτά και σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή ή με τη μορφή συνδέσμου (link) κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα Αρχή 15/02/2019
Η εταιρεία μας έχει έδρα στην Ελλάδα και είναι ανώνυμη εταιρεία .Για την εγγραφή της στο σύστημα ως οικονομικός φορέας τι πρέπει να επιλέξουμε στο πεδίο Τύπος Εταιρείας; Μπορείτε να επιλέξετε Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 01/02/2019