Περιοχή Πληροφοριών

Συχνές Ερωτήσεις

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Πώς καταχωρώ τιμές στο σύστημα; Για την υποβολή τιμών στο σύστημα μην χρησιμοποιείτε κόμμα ή τελεία (./,) για να διαχωρίζεται τις χιλιάδες. Για τα δεκαδικά εάν η γλώσσα προβολής του συστήματος είναι στα Αγγλικά χρησιμοποιείτε τελεία (.) εάν είναι στα Ελληνικά χρησιμοποιείτε κόμμα (,) 25/08/2009
[Οικονομικοί Φορείς]: Πώς μπορώ να συσχετίσω/απο-συσχετίσω χρήστες του οργανισμού μου με κάποιο διαγωνισμό; Μέσω της επιλογής διαχείρισης αυτόματων ειδοποιήσεων ο Διαχειριστής Οικονομικού Φορέα επιλέγει ποιοι εγγεγραμμένοι χρήστες του οργανισμού του θα συσχετιστούν με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ούτως ώστε να λαμβάνουν όλα τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων. Στη σελίδα “Επισκόπηση Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού” πατήστε το Μενού Διαγωνισμού και από τις προβληθείσες επιλογές, επιλέξτε “Διαχείριση αυτόματων ειδοποιήσεων” και θα οδηγηθείτε στη σελίδα “Διαχείριση αυτόματων ειδοποιήσεων”. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην παράγραφο 7.2 του Εγχειριδίου Χρήσης για Οικονομικούς Φορείς που βρίσκεται στο σύνδεσμο "Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις" στην περιοχή πληροφοριών του Συστήματος. 29/07/2009
Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος; Στον σύνδεσμο «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις» μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς χρήσης του συστήματος. Επίσης στον σύνδεσμο «Διαδραστική περιήγηση στο σύστημα» υπάρχουν videos με τις κυριότερες λειτουργίες του συστήματος. Σε περίπτωση που ακόμη έχετε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων στο τηλέφωνο 22605050 ή να αποστείλετε email στο eprochelpdesk@treasury.gov.cy υποβάλλοντας τα ερωτήματα ή τις απορίες σας. 16/07/2009
Δεν έχω λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα μετά από την πραγματοποίηση της εγγραφής μου. Bεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση έχει αρκετό χώρο για λήψη καινούριων μηνυμάτων. Εάν το πρόβλημα δε λυθεί, πιθανόν να κάνατε λάθος στην πληκτρολόγηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης στο τηλέφωνο 00357 22605050 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprochelpdesk@treasury.gov.cy. 18/06/2009
Εκπροσωπώ μια Αναθέτουσα Αρχή και θέλω να προχωρήσω σε εγγραφή. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης στο τηλέφωνο 00357 22605050 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprochelpdesk@treasury.gov.cy. 18/06/2009
Έχω ολοκληρώσει την εγγραφή μου και έχω λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο υπάρχει ένα επισυναπτόμενο αρχείο. Πώς προχωράω; Παρακαλούμε τυπώστε το επισυναπτόμενο, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά, υπογράψτε και σφραγίστε το έντυπο και στείλτε το είτε στο φαξ 00357 22605051 είτε (αφού το σαρώσετε για να επανέλθει σε ηλεκτρονική μορφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprochelpdesk@treasury.gov.cy. 18/06/2009