Περιοχή Πληροφοριών

Στατιστικά

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2020 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2020 μέχρι 31.8.2020 01/09/2020 CfTsAwarded 1JAN -31 AUGUST 2020 .xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2019 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019 02/01/2020 Awarded_CfTs_JAN2019- DEC 2019.xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2015-2018 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2015 μέχρι 31.12.2018 01/02/2019 StatisticsReport 2015_2018.xls