Περιοχή Πληροφοριών

Στατιστικά

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2020 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2020 μέχρι 31.3.2020 02/04/2020 CfTsAwarded 1JAN -31 MARCH 2020 .xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2019 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019 02/01/2020 Awarded_CfTs_JAN2019- DEC 2019.xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2019 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2019 μέχρι 28.2.2019 04/03/2019 Awarded_CfTs_JAN2019-FEB 2019.xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2015-2018 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2015 μέχρι 31.12.2018 01/02/2019 StatisticsReport 2015_2018.xls
Στατιστικά 2015 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2015 26/04/2016 Στατιστικά 2015.xlsx
Στατιστικά 2014 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2014 26/04/2016 Στατιστικά 2014.xlsx
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του eProcurement Δημοσιεύεται πίνακας με πληροφορίες για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement. Παρακαλώ σημειώστε ότι η δημοσίευση γίνεται για σκοπούς διαφάνειας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την επίσημη στατιστική ενημέρωση που ετοιμάζει η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και η οποία επίσης δημοσιεύεται στο σύστημα. 21/01/2015 Awarded_Contracts.xls
Στατιστικά 2013 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2013 19/01/2015 Cyprus statistical reports 2013.zip
Στατιστικά 2012 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2012 25/04/2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2012.zip
Στατιστικά 2011 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2011 25/04/2014 EC STATISTICS 2011.zip