Περιοχή Πληροφοριών

Στατιστικά

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Στατιστικά 2015 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2015 26/04/2016 Στατιστικά 2015.xlsx
Στατιστικά 2014 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2014 26/04/2016 Στατιστικά 2014.xlsx
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του eProcurement Δημοσιεύεται πίνακας με πληροφορίες για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement. Παρακαλώ σημειώστε ότι η δημοσίευση γίνεται για σκοπούς διαφάνειας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την επίσημη στατιστική ενημέρωση που ετοιμάζει η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και η οποία επίσης δημοσιεύεται στο σύστημα. 21/01/2015 Awarded_Contracts.xls
Στατιστικά 2013 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2013 19/01/2015 Cyprus statistical reports 2013.zip
Στατιστικά 2012 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2012 25/04/2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2012.zip
Στατιστικά 2011 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2011 25/04/2014 EC STATISTICS 2011.zip
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του eProcurement Δημοσιεύεται πίνακας με πληροφορίες για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement. Παρακαλώ σημειώστε ότι η δημοσίευση γίνεται για σκοπούς διαφάνειας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την επίσημη στατιστική ενημέρωση που ετοιμάζει η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και η οποία επίσης δημοσιεύεται στο σύστημα. 02/04/2014 CfTs Awarded.xls
Στατιστικά 2010 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2010 17/02/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2010.xls
Στατιστικά 2009 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2009 28/06/2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2009.xls
Στατιστικά 2008 Στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών 2008 04/02/2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2008.xls