Περιοχή Πληροφοριών

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής
Standard Notices/ Φόρμες Προκηρύξεων πάνω από τα όρια Standard Notices/ Φόρμες Προκηρύξεων πάνω από τα όρια 11/01/2018
Πρότυπα Εγγραφα Διαγωνισμών null 11/10/2016
Δικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας/ Government Web Portal Δικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας/ Government Web Portal 05/06/2013
Java Java 31/10/2012
Εργαλειο αποσυμπίεσης αρχείων zip/rar Εργαλειο αποσυμπίεσης αρχείων zip/rar 31/10/2012
SIMAP-Σύστημα πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές δημόσιες προμήθειες Το SIMAP παρέχει πρόσβαση στις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τις προμήθειες δημοσίου στην Ευρώπη. 10/07/2009
TED-Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης H ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aφορά τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων. 10/07/2009
Europa.eu - Internal Market - Public Procurement Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις. 10/07/2009
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Δικτυακός τόπος Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας 10/07/2009
Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Δημοσίων Συμβάσεων Οδηγός βέλτιστων πρακτικών για τη σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 10/07/2009