Περιοχή Πληροφοριών

Ημερολόγιο

Τίτλος Περιγραφή Ημερολόγιο Γεγονότος Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Νομοθετικό Πλαίσιο και Βέλτιστες Πρακτικές στον τομέα των Συμβάσεων στους Τομείς Κοινής Ωφελείας Παρουσίαση σε Πυρήνες Κοινής Ωφελείας 28/03/2018 03/04/2018 Παρουσίαση σε Πυρήνες [ΑΗΚ 28.03.18].ppt
Παρουσίαση σε πυρήνες Παρουσίαση σε πυρήνες 14/03/2018 15/03/2018 Παρουσίαση σε πυρήνες.ppt
Εκπαιδευτική Ημερίδα στη Νέα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και Κανονισμοί Αλλαγών και Απαιτήσεων Εκπαιδευτική Ημερίδα στη Νέα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και Κανονισμοί Αλλαγών και Απαιτήσεων στη Λευκωσία 27/06/2016 07/06/2016 Πρόγραμμα Ημερίδας.docx
Εκπαιδευτική Ημερίδα στη Νέα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και Κανονισμοί Αλλαγών και Απαιτήσεων Εκπαιδευτική Ημερίδα στη Νέα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και Κανονισμοί Αλλαγών και Απαιτήσεων στη Λεμεσό 23/06/2016 07/06/2016 Πρόγραμμα Ημερίδας.docx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 07/05/2014 20/05/2014 Συμφωνία Πλαίσιο Τροφιμων.zip
Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα - Λεμεσός 2014 Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα - Λεμεσός 2014 31/03/2014 29/03/2014 Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα - Λεμεσός 2014.ppt
Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα - Λευκωσία 2014 Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα - Λευκωσία 2014 27/03/2014 27/03/2014 Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα - Λευκωσία 2014.ppt
Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα - Πάφος 2014 Στο συνημμένο έγγραφο περιλαμβάνεται η παρουσίαση για την ημερίδα της 19ης Μαρτίου 2014 στην Πάφο 19/03/2014 18/03/2014 Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα - Πάφος 2014.ppt
Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 2014 Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 2014 12/03/2014 12/03/2014 Παρουσίαση προς Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 2014.ppt
Παρουσίαση προς Αγοραστές Παρουσίαση προς Αγοραστές 05/12/2013 05/12/2013 Παρουσίαση προς Αγοραστές 5-12-2013.ppt