Περιοχή Πληροφοριών

Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο και άλλων συναφών εξαρτημάτων Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Σωλήνων και Εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο και άλλων συναφών εξαρτημάτων 10/07/2024 SYMFONIES KAI EGKRIMENOI KATASKEVASTES.zip
Λίστα Προϊόντων Συμφωνιών Πλαίσιο και eAgora - Αρμόδιοι Λειτουργοί-14/05/2024 Λίστα Προϊόντων Συμφωνιών Πλαίσιο και eAgora - Αρμόδιοι Λειτουργοί-14/05/2024 15/05/2024
Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας και Προσωπικής Υγιεινής Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας και Προσωπικής Υγιεινής 06/10/2021 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.zip
Έντυπο ζήτησης κωδικού επανεγκατάστασης λογισμικού Έντυπο ζήτησης κωδικού επανεγκατάστασης λογισμικού 11/01/2016 Έντυπο ζήτησης κωδικού επανεγκατάστασης λογισμικού.doc
Economic Operators User Manual User manual for Economic Operators 04/05/2010 Economic_Operators_eProc_User_Manual.pdf
Contracting Authorities User Manual User manual for the Contracting Authorities 04/05/2010 Contracting_Authorities_eProc_User_Manual.pdf
OJS Έντυπα Βέλτιστες Πραχτικές - OJS Forms Fields Best Practices Το παρόν έγγραφο συγκεντρώνει πρότυπους κανόνες και κώδικές που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των OJS εντύπων / This document gathers main conventions and codes used to fill in the OJS forms in a standard way. 26/11/2009 Best_Practices_Rules.pdf
Έντυπα προκυρήξεων για Εθνικούς Διαγωνισμούς Έντυπα προκυρήξεων για Εθνικούς Διαγωνισμούς 15/07/2009 National_Notices.zip