Περιοχή Πληροφοριών

Νέα

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Τιμές Καυσίμων για αγορές με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ7-2016 Στο συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνονται οι Τιμές Πετρελαιοειδών για τους μήνες Μάρτιο 2017 μέχρι και Ιανουάριο 2019 καθώς και οι Τιμές Jet A-1 για τους μήνες Απρίλιο 2017 μέχρι και Φεβρουάριο 2019 11/02/2019 petroleum prices.zip
ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 11/01/2019 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.zip
Helpdesk contact details / Στοιχεία Επικοινωνίας Helpdesk Helpdesk contact details for support regarding the eProcurement system / Στοιχεία Επικοινωνίας Helpdesk αναφορικά με την Τηλεφωνική Υποστήριξη για το σύστημα eProcurement 10/07/2018 Helpdesk contact details.docx
Ενημερωτικά Δελτία των Συμφωνιών Πλαίσιο Ενημερωτικά Δελτία των Συμφωνιών Πλαίσιο 09/01/2018 Ενημερωτικά Δελτία των Συμφωνιών Πλαίσιο.doc
Πρόγραμμα της Πύλης YOUR EUROPE για τον Σεπτέμβριο Πρόγραμμα της διαδικτυακής Πύλης ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Your Europe» για το μήνα Σεπτέμβριο για προώθηση θεματικών ενοτήτων μέσω εκδηλώσεων, συναντήσεων, συνεδρίων, πληροφόρησης σε ιστοσελίδες, που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις στα κοινωνικά δίκτυα FACEBOOK και TWITTER 07/09/2017 Your Europe - September 2017.rar