Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια και συντήρηση ενός επιβατικού οχήματος 5 θέσεων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Περιβάλλοντος
Τίτλος:
Προμήθεια και συντήρηση ενός επιβατικού οχήματος 5 θέσεων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Τ.Π. 15/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Συντήρηση ενός επιβατικού οχήματος 5 θέσεων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) για το Τμήμα Περιβάλλοντος
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34100000-Αυτοκίνητα οχήματα
34110000-Επιβατικά αυτοκίνητα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
25.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/06/2018 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
16/05/2018 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/06/2018 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/05/2018 10:28
Ημερομηνία ανάθεσης: