Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – IN-HERITAGE
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Αγίας Νάπας
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – IN-HERITAGE
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
45/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για πρόσβαση ατόμων με δυσκολίες όρασης στην παραλία «Λάντα» στην Αγία Νάπα, στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – IN-HERITAGE» όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
32510000-Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας
32570000-Εξοπλισμός επικοινωνιών
33196200-Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
37.815,12
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
03/12/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
19/11/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
03/12/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
12/11/2021 10:02
Ημερομηνία ανάθεσης: