Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων "Μιχάλης Κακογιάννης" Λάρνακας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τίτλος:
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων "Μιχάλης Κακογιάννης" Λάρνακας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
6/2021-2022 (ΠΔ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Κυλικείου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων "Μιχάλης Κακογιάννης" Λάρνακας
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
55512000-Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000 CY
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
10.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/08/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
05/08/2022 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/08/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/07/2022 09:41
Ημερομηνία ανάθεσης: