Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 19/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Αγίας Νάπας
Τίτλος:
19/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
19/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ/ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – IN-HERITAGE»
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
42416100-Ανελκυστήρες
45313000-Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων
45313100-Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα
34514200-Πλατφόρμες ανύψωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
98.319,33
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/12/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
12/12/2022 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/12/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
07/12/2022 09:53
Ημερομηνία ανάθεσης: