Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 89/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ KHR354
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Στροβόλου
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 89/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ KHR354
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
89/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 89/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ KHR354
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34142300-Ανατρεπόμενα οχήματα
34144400-Οχήματα οδικής συντήρησης
34140000-Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
34100000-Αυτοκίνητα οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/12/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/12/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/12/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/11/2023 14:15
Ημερομηνία ανάθεσης: