Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: Συντήρηση τεσσάρων (4) ακτινοσκοπικών C-Arm κατασκευής Ziehm Imaging GmbH τύπου Vision R (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/11/2022 11:41
Κύκλος: 1 - cycle01
Closing Date:
02/12/2022 09:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
02/12/2022 09:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Biotronics Ltd 99456 -
Κύκλος: 2 - cycle02
Closing Date:
03/02/2023 12:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
03/02/2023 12:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single Biotronics Ltd 102594 300780,00