Πληροφορίες Αποσφράγισης

Τίτλος Διαγωνισμού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Σ.Β.2/23 (Κατάσταση: Ανατεθειμένο)
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
01/02/2023 12:04
Closing Date:
07/02/2023 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγιση:
07/02/2023 10:30
Sorted ascending Sort descending
Φάκελος
Sorted ascending Sort descending
Όνομα Οικονομικού Φορέα
Sorted ascending Sort descending
Κωδικός Προσφοράς
Sorted ascending Sort descending
Τιμή (EUR)
Single CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD 102896 -
Single S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD 102876 -