Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 13/10/2009 10:06:00 EL Δημοσιεύθηκε 13/10/2009 10:06:21
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 02/02/2010 13:05:04 EL Δημοσιεύθηκε 02/02/2010 13:05:35
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 13/04/2010 13:41:12 EL Δημοσιεύθηκε 13/04/2010 13:54:43
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 14/04/2010 16:19:54 EN Δημοσιεύθηκε 14/04/2010 16:55:38
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 12/05/2010 14:08:32 EL Δημοσιεύθηκε 12/05/2010 15:33:11
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 12/05/2010 15:41:35 EL Δημοσιεύθηκε 12/05/2010 15:54:55
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 12/05/2010 17:48:23 EL Δημοσιεύθηκε 12/05/2010 18:00:26
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 09/07/2010 12:13:29 EN Δημοσιεύθηκε 09/07/2010 12:13:42
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 22/07/2010 09:59:05 EL Δημοσιεύθηκε 23/07/2010 08:43:40
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 24/09/2010 09:14:41 EL Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 10:08:19