Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 07/04/2010 10:17:28 EL Δημοσιεύθηκε 07/04/2010 13:13:02
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 08/04/2010 14:02:54 EL Δημοσιεύθηκε 09/04/2010 12:57:18
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 27/04/2010 10:50:22 EL Δημοσιεύθηκε 27/04/2010 11:10:35
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 06/05/2010 09:27:11 EL Δημοσιεύθηκε 06/05/2010 13:12:37
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 11/05/2010 10:38:26 EL Δημοσιεύθηκε 11/05/2010 10:40:25
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 17/05/2010 13:03:01 EL Δημοσιεύθηκε 17/05/2010 14:12:01
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 26/07/2010 13:55:51 EL Δημοσιεύθηκε 26/07/2010 14:32:17
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 08/07/2011 10:42:14 EL Δημοσιεύθηκε 08/07/2011 14:02:51
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 11/08/2011 09:07:30 EL Δημοσιεύθηκε 11/08/2011 09:11:32
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 04/10/2011 08:39:43 EL Δημοσιεύθηκε 04/10/2011 11:16:19