Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 23/05/2013 15:35:38 EL Δημοσιεύθηκε 27/05/2013 14:23:44
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 13/09/2013 20:24:47 EL Δημοσιεύθηκε 30/09/2013 14:44:09
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 23/11/2013 19:47:50 EL Δημοσιεύθηκε 23/11/2013 19:56:08
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 26/08/2014 16:19:01 EL Δημοσιεύθηκε 26/08/2014 16:32:50
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 29/01/2015 17:32:07 EL Δημοσιεύθηκε 29/01/2015 17:32:35
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 04/08/2015 13:31:22 EL Δημοσιεύθηκε 04/08/2015 15:45:57
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 17/09/2015 19:14:17 EL Δημοσιεύθηκε 17/09/2015 19:41:06
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 19/01/2016 11:27:15 EL Δημοσιεύθηκε 19/01/2016 11:29:22
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Μελέτη, Σχεδιασμός, Προμήθεια, Εγκατάσταση δύο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων δυναμικότητας τουλάχιστον 3,2 kW το καθένα (συνολικά τουλάχιστον 6,4 kW) όπου στεγάζεται το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου 20/07/2022 19:09:12 EL Δημοσιεύθηκε 20/07/2022 19:10:40
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Ενεργειακή Αναβάθμιση πέντε υφιστάμενων σχολείων, στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου PEDIA (Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων στα Σχολεία) 22/08/2022 10:01:57 EL Δημοσιεύθηκε 22/08/2022 10:16:50