Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sorted.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20/05/2022 11:17:32 EL Δημοσιεύθηκε 20/05/2022 11:23:28
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά υπηρεσιών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου (φορτηγών, ανυψωτικών κ.ά.) για 2 έτη 12/05/2022 12:21:05 EL Δημοσιεύθηκε 12/05/2022 12:21:16
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 12/05/2022 10:59:04 EL Δημοσιεύθηκε 12/05/2022 11:21:41
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ KΤΙΡΙΑΚΩΝ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 19/04/2022 14:19:31 EL Δημοσιεύθηκε 20/04/2022 08:54:58
Προκήρυξη Διαγωνισμού Μελετών Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής στην οδό Αθηνάς και Ανέγερση Νέου Κτιρίου για σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε 15/04/2022 13:39:26 EL Δημοσιεύθηκε 21/04/2022 13:53:09
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ OΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ 31/03/2022 11:05:45 EL Δημοσιεύθηκε 31/03/2022 11:06:14
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30/03/2022 09:06:00 EL Δημοσιεύθηκε 30/03/2022 09:06:18
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ 08/03/2022 11:50:58 EL Δημοσιεύθηκε 08/03/2022 11:51:13
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 08/03/2022 09:48:35 EL Δημοσιεύθηκε 08/03/2022 09:49:56
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΜΗΛΙΟΥ ΔΩΡΟΥ 08/03/2022 09:21:42 EL Δημοσιεύθηκε 08/03/2022 09:22:35