Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 16/07/2009 12:25:05 EL Δημοσιεύθηκε 21/07/2009 14:22:52
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 07/09/2009 12:44:04 EL Δημοσιεύθηκε 07/09/2009 12:59:00
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 19/10/2009 12:08:48 EL Δημοσιεύθηκε 20/10/2009 10:13:16
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 20/10/2009 14:18:05 EL Δημοσιεύθηκε 20/10/2009 14:48:33
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 09/11/2009 14:41:16 EL Δημοσιεύθηκε 10/11/2009 09:36:06
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 07/01/2010 08:58:28 EL Δημοσιεύθηκε 07/01/2010 08:59:38
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 09/03/2010 08:41:55 EL Δημοσιεύθηκε 09/03/2010 08:43:36
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 30/03/2010 14:43:32 EL Δημοσιεύθηκε 30/03/2010 16:16:40
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 31/03/2010 11:04:03 EL Δημοσιεύθηκε 31/03/2010 12:06:39
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 31/03/2010 12:20:48 EL Δημοσιεύθηκε 31/03/2010 12:27:34