Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια Συσκευών Ελέγχου Μετεωρολογικών Σταθμών 23/02/2023 08:10:54 EL Δημοσιεύθηκε 23/02/2023 08:39:21
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετεωρολογικού Εξοπλισμού στο Σύστημα AWOS, Μετ. 2022/03Δ 29/07/2022 11:42:29 EL Δημοσιεύθηκε 29/07/2022 13:07:42
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια Μετεωρολογικού Εξοπλισμού 13/09/2022 09:46:57 EL Δημοσιεύθηκε 13/09/2022 10:06:34
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Αγορά πακέτου αναβαθμίσεων και υποστήριξης του Λογισμικού Moving Weather 20/09/2022 12:55:13 EL Δημοσιεύθηκε 20/09/2022 13:43:58
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια Αερίου Ηλίου στα Μετεωρολογικά Γραφεία εντός των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου 14/11/2022 10:35:18 EL Δημοσιεύθηκε 14/11/2022 10:49:20
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Supply and Installation of a Radiosonde System and Provision of Radiosondes 19/01/2023 10:20:10 EN Δημοσιεύθηκε 20/01/2023 11:06:10
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια Αερίου Ηλίου στα Μετεωρολογικά Γραφεία εντός των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου 20/01/2023 13:27:27 EL Δημοσιεύθηκε 20/01/2023 13:28:21
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Συντήρηση του συστήματος αυτόματης μετεωρολογικής παρατήρησης καιρού (AWOS) στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 24/01/2023 10:47:39 EL Δημοσιεύθηκε 24/01/2023 12:40:22
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια Ραδιοβολίδων 27/01/2023 12:10:46 EL Δημοσιεύθηκε 27/01/2023 13:09:53
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Προμήθεια Συσκευών Ελέγχου Μετεωρολογικών Σταθμών 10/02/2023 08:05:39 EL Δημοσιεύθηκε 10/02/2023 10:19:15