Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 68/2022 Η προμήθεια και συντήρηση ενός (1) οχήματος εκτός δρόμου (4Χ4) με ενάμιση καμπίνα επιβατών στο Τμήμα Δασών. 14/07/2022 12:38:05 EL Δημοσιεύθηκε 14/07/2022 12:38:13
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 67/2022 Η προμήθεια, συντήρηση και εκπαίδευση στην συντήρηση και χρήση τεσσάρων (4) φορτωτών / εκσκαφέων στο Τμήμα Δασών 20/07/2022 14:08:46 EL Δημοσιεύθηκε 20/07/2022 14:12:28
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 24/2023 Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η αποκομιδή σκυβάλων από εκδρομικούς, κατασκηνωτικούς και άλλους χώρους του Τμήματος Δασών 23/02/2023 13:13:40 EL Δημοσιεύθηκε 23/02/2023 13:16:33
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 27/2023 Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο εκρίζωση και απομάκρυνση ζιζανίων, αγριόχορτων και άλλης ανεπιθύμητης θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης 23/02/2023 13:29:22 EL Δημοσιεύθηκε 23/02/2023 13:29:33
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 20/2023 Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός λαστιχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτήρα (Ντίκερ) ιπποδύναμης 50 kw και άνω με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς 15/02/2023 13:28:50 EL Δημοσιεύθηκε 15/02/2023 13:31:59
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 25/2023 Παροχή Υπηρεσιών για το κόψιμο ζιζανίων από διάφορες περιοχές της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας / Λάρνακας / Αμμοχώστου 24/02/2023 13:34:13 EL Δημοσιεύθηκε 24/02/2023 13:37:18
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 56/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11/08/2017 08:53:21 EL Δημοσιεύθηκε 24/08/2017 12:45:15
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 66/2022 Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στους εκδρομικούς χώρους «Τροοδιτισσας» και «Καμπί του Καλογήρου» της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους 13/07/2022 14:16:08 EL Δημοσιεύθηκε 13/07/2022 14:16:19
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΤΔ 06/2023 Παροχή Υπηρεσιών για την κλάδευση θάμνων και δέντρων, το κόψιμο και απομάκρυνση ζιζανίων και άλλων άχρηστων υλικών 23/02/2023 13:05:22 EL Δημοσιεύθηκε 23/02/2023 13:07:24
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης FD 3/2022 The provision of services for the wet leasing of (2) helicopters for aerial firefighting operations for the summer period of 2022 and 2023 with renewal option for 2024 and renewal option for 25/07/2022 13:21:57 EL Δημοσιεύθηκε 25/07/2022 13:22:09