Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΚ-2021-104-ΠΜΜΠ: Ανανέωση των αδειών του λογισμικού Abaqus 16/12/2021 10:28:16 EL Δημοσιεύθηκε 16/12/2021 10:29:01
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης UCY-2022-012-FOSS - Tender for the supply and installation of a smart nanogrid 21/02/2023 13:56:20 EN Δημοσιεύθηκε 21/02/2023 14:01:44
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης UCY-2022-020-ΥΑΔ - Προμήθεια πόσιμου νερού και εγκατάσταση μηχανών ζεστού-κρύου νερού 20/02/2023 13:45:17 EL Δημοσιεύθηκε 20/02/2023 13:47:28
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΚ-2022-209-ΑΡΗ: ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MINDESK FOR RHINO ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΗ 21/02/2023 14:57:31 EL Δημοσιεύθηκε 21/02/2023 14:57:37
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης UCY-2022-058-ΚΟΙΟΣ - Προμήθεια και συντήρηση εξυπηρετητών (servers) και συναφών αντικειμένων 20/02/2023 14:29:40 EL Δημοσιεύθηκε 20/02/2023 14:47:46
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης CDO 071/15 - Προμήθεια και τοποθέτηση Γραφειακής Επίπλωσης στο Έργο: Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 31/01/2018 11:16:18 EL Δημοσιεύθηκε 31/01/2018 11:21:27
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης UCY-2022-024-ΥΠΥ - Διαγωνισμός για Μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για έξι (6) έτη 22/02/2023 12:06:02 EL Δημοσιεύθηκε 22/02/2023 12:20:13
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΠΚ-2022-214-ΒΙΒ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MSCI ESG CORPORATE GOVERNANCE HISTORIC DATA (GMI RATINGS HISTORICAL DATASET) 22/02/2023 10:34:14 EL Δημοσιεύθηκε 22/02/2023 10:34:20
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης UCY-2022-068-CDO - Εργασίες διορισμένης υπεργολαβίας για Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του κτηρίου Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» 23/02/2023 13:10:25 EL Δημοσιεύθηκε 23/02/2023 13:27:30
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ FeNO 05/02/2021 11:43:37 EL Δημοσιεύθηκε 05/02/2021 11:43:47