Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 21/09/2009 14:20:14 EL Δημοσιεύθηκε 22/09/2009 14:03:26
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 19/10/2009 09:44:11 EN Δημοσιεύθηκε 19/10/2009 09:46:29
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 21/10/2009 11:40:03 EN Δημοσιεύθηκε 26/10/2009 08:55:30
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 10/12/2009 11:44:03 EL Δημοσιεύθηκε 14/12/2009 10:07:09
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 18/01/2010 11:30:29 EL Δημοσιεύθηκε 18/01/2010 12:37:00
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Δ/Ε 22/01/2010 11:49:39 EL Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 11:04:00
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 29/01/2010 13:15:57 EL Δημοσιεύθηκε 01/02/2010 09:23:27
Εθνική Προκήρυξη Διαγωνισμού για κλασικές προμήθειες Δ/Ε 02/02/2010 11:07:33 EL Δημοσιεύθηκε 02/02/2010 12:19:28
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 23/03/2010 12:37:18 EN Δημοσιεύθηκε 23/03/2010 12:37:50
Διορθωτική Προκήρυξη Δ/Ε 23/03/2010 12:50:58 EN Δημοσιεύθηκε 23/03/2010 12:51:07